Yalova

Yalova

Yalova OSGB

Yalova ortak sağlık ve güvenlik birimi iş sağlığı ve güvenliği hizmetleri veren, çalışma ortamının en yüksek standartlara ulaşmasını sağlayan ve yönetmelikte belirlenen iş sağlığı hizmetlerinin yürütülmesinden sorumlu olan bir kuruluştur. Yalova osgb listesi  içinde bulunan bütün firmalara bu yükümlülüğe sahiptir.

OSGB firmaları iş yerlerinin güvenlik ve sağlık hizmetlerinin daha sistemli olarak yürütülmesini sağlamaktadır. Özellikle büyük firmalarda iş güvenliği ve sağlığını sağlamak daha zor olmaktadır. Yalova osgb firmaları bu hizmetlerin daha sistemli ve kolay hale gelmesine katkı sağlamaktadır.

Yalova iş güvenliği uzmanları risk değerlendirmesinin yapılmasını sağlamak; gerekli çalışmaları planlayarak alınacak sağlık ve güvenlik önlemleri konusunda işverene önerilerde bulunmak ve takibini yapmak konusunda iş sahiplerine yardımcı olmaktadır. İş yerinde oluşabilecek durumların önceden belirlenmesi tedbirlerin alınmasını kolaylaştırmaktadır. İş yerlerinde yaşanan kaza olayları genelde risk analizi yapılmamasından ve buna yönelik tedbir alınmamasından kaynaklanmaktadır. Bu durumun önüne geçebilmek için iş yerlerinde iş güvenliği uzmanlarının bulundurulması zorunlu hale getirilmiştir. İş güvenliği uzmanının en önemli görevleri arasında risk değerlendirmesi bulunmaktadır. Bu değerlendirmelerin yapılması sayesinde güvenlik tedbirleri daha iyi şekilde alınmakta ve iş kazalarının önüne geçilmektedir.

Yalova osgb kapsamında çalışanlara iş sağlığı ve güvenliği eğitimleri de verilmektedir. Çalışanların işlerindeki risk durumlarını bilmeleri ve buna yönelik nasıl tedbir almaları gerektiğini bilmeleri oldukça önemlidir. Bunun sağlanmasından iş güvenliği uzmanı sorumludur. İş yerinde bulunan sağlık durumlarının kontrolü ve iş sağlığı ve güvenliği, hijyen, bağımlılık yapan maddelerin kullanımının zararları, kişisel koruyucu donanımlar ve toplu korunma yöntemleri konularında eğitim vermek, eğitimin sürekliliğini sağlamak da Yalova işyeri hekimliği uzmanlarının görevleri arasındadır. İşyeri hekimlerinin sağlık gözetimi konusunda kapsamlı görevleri bulunmaktadır. Az tehlikeli sınıftaki işlerde en geç beş yılda bir, tehlikeli sınıftaki işlerde en geç üç yılda bir, çok tehlikeli sınıftaki işlerde en geç yılda bir, özel politika gerektiren grupta yer alanlardan çocuk, genç ve gebe çalışanlar için en geç altı ayda bir defa olmak üzere periyodik muayene yapmak iş yeri hekiminin görevleri arasındadır.

Şirketiniz ile ilgili ön çalışmayı yapıp,

en kısa sürede geri dönüş yaparak sizlerle tanışmak isteriz.

Tıklayınız