Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi ÜNPET-MNC

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi ÜNPET-MNC

    Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesiyle çözüm ortağı olarak çalışan Ünpet-MNC İş Ortaklığı Ticari İşletmesi firmasının toplamda 252 personeline 26-27.07.2017 tarihlerinde Ergene İlçesine bağlı Ulaş Mahallesindeki Ulaş Düğün Salonunda ve Malkara İlçesindeki Malkara Kültür Merkezinde 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamındatemel iş sağlığı ve güvenliği bilgilendirme ve yasal mevzuat eğitimi verilmiş, işe giriş periyodik sağlık muayeneleri yapılmıştır. İlk olarak 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun tehlike sınıfına göre (tehlikeli), 12 saatlik temel iş sağlığı ve güvenliği bilgilendirme ve yasal mevzuat eğitimi verilmiştir. Eğitim ile ilgili aktarılan konular şunlardır;

 1. Genel konular
  a) Çalışma mevzuatı ile ilgili bilgiler,
  b) Çalışanların yasal hak ve sorumlulukları,
  c) İş sağlığı ve güvenliği genel kuralları ve güvenlik kültürü,
  ç) İşyeri temizliği ve düzeni,
  d) Ergonomi,
  e) Güvenlik ve sağlık işaretleri,
  f) Kişisel koruyucu donanım kullanımı

 2. Sağlık konuları
  a) Meslek hastalıklarının sebepleri,
  b) Hastalıktan korunma prensipleri ve korunma tekniklerinin uygulanması,
  c) Biyolojik risk etmenleri,
  ç) İlkyardım ve kurtarma

 3. Teknik konular
  a) Kimyasal ve fiziksel risk etmenleri,
  b) Elle kaldırma ve taşıma, 
  c) Parlama, patlama, yangın ve yangından korunma,
  ç) İş ekipmanlarının güvenli kullanımı,
  d) Ekranlı araçlarla çalışma,
  e) Elektrik, tehlikeleri, riskleri ve önlemleri,
  f) İş kazalarının sebepleri,
  g) Kaza ve yaralanma sebepleri ile korunma prensipleri ve tekniklerinin uygulanması,
  ğ) İş hijyen

Çalışan personel aynı zamanda eğitime katılması sağlanmış ve iş sağlığı ve güvenliği bakımından eksik olan veya hatalı durumlar hakkında bilgiler alınmıştır. Bunlar ile ilgili eğitimde uyarılar yapılmış ayrıca gerekli saha denetimlerinde özellikle bakılması kaydıyla not alınmıştır. Eğitim bitiminde eğitime katılan tüm personel değerlendirme testine tabi tutulmuştur. Tüm personel geçerli not olan 70 ve üzeri not alarak sınavdan geçerek iş sağlığı ve güvenliği katılım sertifikasını almaya hak kazanmışlardır. Eğitim bitimin ardından uzman personelimiz tarafından işe giriş ve periyodik muayenelerine devam edilmiştir. Firmada çalışan tüm personel ile bireysel olarak ilgilenen sağlık personellerimiz tüm şikayetleri dinleyerek işe giriş periyodik muayene formunu (EK – 2) eksiksiz bir şekilde doldurmuştur.

 

Özay YILMAZ

C Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı

Şirketiniz ile ilgili ön çalışmayı yapıp,

en kısa sürede geri dönüş yaparak sizlerle tanışmak isteriz.

Tıklayınız