Tekirdağ

Tekirdağ

Tekirdağ Osgb

Ortak sağlık ve güvenlik birimi, işyerlerine iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini sunmak üzere kurulan gerekli donanım ve personele sahip olan ve Bakanlıkça yetkilendirilen birimi ifade etmektedir. İş yerlerinde iş güvenliğini ve sağlığını sağlamakla görevli olan kuruluşlardır.

OSGB firmaları iş yerleri adına iş güvenliği ve sağlığı faaliyetlerini sistemli bir şekilde yürütür. İşyerinde sağlık ve güvenlik risklerine karşı yürütülecek her türlü koruyucu, önleyici ve düzeltici faaliyeti kapsayacak şekilde, çalışma ortamı gözetimi konusunda işverene rehberlik yapılmasından ve öneriler hazırlayarak onayına sunulması işlemlerini gerçekleştirir. İşyerlerinde iş sağlığı ve güvenliği hizmeti sunmak üzere OSGB’lerce görevlendirilen işyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanı tarafından saklanması gereken onaylı defter suretleri, yıllık çalışma planı ve yıllık değerlendirme raporu suretleri ile çalışanlara verilen iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerine dair kayıtlar OSGB arşivinde tutulur ve istenmesi halinde denetime yetkili memurlara gösterilir. Kendilerinden talep edilmese dahi, sözleşme süresi sonunda bütün kayıt ve dosyalar OSGB’lerce işverene teslim edilir. Tekirdağ osgb firmaları bu görev bilinciyle çalışıp iş yerlerinde güvenli ve sağlıklı bir ortam yaratılmasını sağlamaktadır.

Tekirdağ ortak sağlık ve güvenlik birimi mesleki risklerin önlenmesi ve bu risklerden korunulmasına yönelik çalışmaları da kapsayacak iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin sunulması için çalışmaktadır. Bu kapsamda işyerinin tehlike sınıfı ve çalışan sayısını dikkate alarak iş güvenliği uzmanını görevlendirir. İş güvenliği uzmanı olarak görev yapabilecek kişiler; Bakanlıkça belgelendirilmiş mühendis, mimar veya teknik elemanlardır. Tekirdağ iş güvenliği uzmanları rehberlik ve danışmanlık yaparak iş yeri sahiplerinin yapması gerekenleri kontrol eder. İşyerinde var olan ya da dışarıdan gelebilecek tehlikelerin belirlenmesi, bu tehlikelerin riske dönüşmesine yol açan faktörler ile tehlikelerden kaynaklanan risklerin analiz edilerek derecelendirilmesi ve kontrol tedbirlerinin kararlaştırılması amacıyla yapılması gerekli çalışmaları risk değerlendirmesi başlığı altında iş güvenliği uzmanı yapar. Tekirdağ osgb listesi dâhilinde bulunan firmalarda iş güvenliği uzmanları bulunmaktadır.

Tekirdağ osgb iş yeri çalışanlarının sağlığını korumak amacıyla Tekirdağ işyeri hekimliği hizmetini sunmaktadır. Bu hizmet sayesinde iş yerinde sağlıklı bir hizmet ortamı yaratılır.

Şirketiniz ile ilgili ön çalışmayı yapıp,

en kısa sürede geri dönüş yaparak sizlerle tanışmak isteriz.

Tıklayınız