Tehlikeli Durum ve Tehlikeli Davranışlar

Tehlikeli Durum ve Tehlikeli Davranışlar

İşyerlerinde yapılan işin özelliklerinden ve /veya çalışma şartlarından dolayı işyeri ortamında fiziksel , kimyasal ,psikolojik vb.riskler ortaya çıkmaktadır.

Çalışma yaşamınız boyunca karşılaşacağımız ; kısaca sağlık ve güvenliğimizi tehdit eden ve iş kazalarına sebebiyet veren herhangi bir duruma ‘Tehlikeli Durum’ , herhangi bir harekete ise ‘Tehlikeli Hareket’ diyoruz.

Çalışanlar olarak bu iki kavrama aldığımız Temel İş Sağlığı ve Güvenliği eğitimlerinden aşinayız. Bize aldığımız eğitimlerde tehlikeli durum ve davranış anlatılır, kavranması için de örnekler verilir.

Çalışanlar olarak biz yapmamız gereken bir hareketi yapmadığımızda yada yapmamamız gereken bir hareketi yaptığımızda güvensiz davranış da bulunmuş oluruz ve tehlikeli hareket ederek ‘Tehlikeli Davranışlar’ kavramını oluşturmuş oluruz.

Tehlikeli Davranışlara biraz daha yakından bakalım..Aşağıdaki örnekler tehlikeli davranışlara örnektir ve iş kazalarına sebebiyet verebilir.

Tehlikeli durum ise; çalışanın, işverenin sağladığı bir iş ekipmanı veya kişisel koruyucu donanımından dolayı yada işyerinin mevcut durumlarından dolayı tehlikeli olan herhangi bir durumdur.

Tehlikeli durumlara örnek olarak ise aşağıdakileri söyleyebiliriz.

-İş ekipmanlarında iş güvenliği bakımından bulunması gereken özelliklerin eksik ve kusurlu olması,

-Sıcak ve soğuk, elektrik akımı, ses, ışık, radyasyon ve vibrasyon gibi etkenler,

-Toksik ve korozif maddeler

-Hatalı depolama, düzenleme ve istifleme

-Kötü ve tehlikeli çevre şartları 

Tehlikeli hareket ve tehlikeli durumların tespiti işletmeler için çok önemlidir.Tehlikeli tüm durum ve davranışlar tespit edilip gerekli tedbirler alınırsa iş kazası ve meslek hastalıklarını azaltıp neredeyse hiç seviyesine düşürebiliriz.

 

Ece Kurtçuoğlu

B Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı

 

Şirketiniz ile ilgili ön çalışmayı yapıp,

en kısa sürede geri dönüş yaparak sizlerle tanışmak isteriz.

Tıklayınız