Sakarya

Sakarya

Sakarya Osgb

Ortak sağlık ve güvenlik birimi yasal olarak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiştir.  İş yerlerinde çalışanların daha güvenli ve sağlıklı bir şekilde çalışabilmelerini sağlayan bir kuruluştur.  Bu kuruluşun içinde iş sağlığı ve güvenliği profesyonellerinden oluşan bir grup yer almaktadır. İş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini yerine getiren Sakarya ortak sağlık ve güvenlik birimi en iyi şekilde hizmet vermektedir.

Sakarya osgb firmaları iş yerindeki güvenliğin sağlanmasından sorumludur. Sakarya osgb bünyesinde birçok ekip görev almaktadır. Bu ekipte en önemli görevlerden birisi de iş güvenliğidir. İş güvenli uzmanları iş yerlerinin güvenliğini sağlamakla ve tedbir almakla görevlidir. Kanun kapsamında yer alan sanayiden sayılan ve devamlı olarak “en az elli işçi çalıştırılan işyerleri” iş güvenliği uzmanı bulundurmak zorundadır. İş güvenliği uzmanları yaptıkları değerlendirme ve tedbirler sonucunda iş yerlerinin güvenliğini sağlamaktadır.  Sakarya iş güvenliği uzmanları işyerinde belirlediği yakın ve hayati tehlike oluşturan bir hususun acil müdahale gerektirmesi halinde işveren veya işveren vekilinin onayını almak kaydıyla geçici olarak işi durdurmak gibi yetkilere sahiptir. Ayrıca görevi gereği işyerinin bütün bölümlerinde iş sağlığı ve güvenliği konusunda inceleme ve araştırma yapmak, gerekli bilgi ve belgelere ulaşmak ve çalışanlarla görüşmek de iş güvenliği uzmanının sorumluluğudur.

Sakarya osgb listesi içinde bulunan firmalar iş yerlerine hem iş güvenliği uzmanı hem de işyeri hekimi temini yapmaktadır. İşyeri hekimliği eğitim programını tamamlayan ve eğitim sonunda Bakanlıkça yapılacak veya yaptırılacak sınavda başarılı olan hekimler iş yeri hekimliği yapabilmektedir. Sakarya işyeri hekimliği uzmanları özel politika gerektiren gruplar, meslek hastalığı tanısı veya ön tanısı alanlar, kronik hastalığı, madde bağımlılığı, birden fazla iş kazası geçirmiş olanlar gibi çalışanların, uygun işe yerleştirilmeleri için gerekli sağlık muayenelerini yaparak rapor düzenlemek, meslek hastalığı tanısı veya ön tanısı almış çalışanın olması durumunda kişinin çalıştığı ortamdaki diğer çalışanların sağlık muayenelerini tekrarlamak gibi görevlere sahiptir. Bulaşıcı hastalıkların kontrolü için yayılmayı önleme ve bağışıklaşma çalışmalarının yanı sıra gerekli hijyen eğitimlerini vermek, gerekli muayene ve tetkiklerinin yapılmasını sağlamak iş yeri hekimlerinin en önemli görevlerinden birisidir.

Ortak sağlık ve güvenlik birimi yasal olarak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiştir.  İş yerlerinde çalışanların daha güvenli ve sağlıklı bir şekilde çalışabilmelerini sağlayan bir kuruluştur.  Bu kuruluşun içinde iş sağlığı ve güvenliği profesyonellerinden oluşan bir grup yer almaktadır. İş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini yerine getiren Sakarya ortak sağlık ve güvenlik birimi en iyi şekilde hizmet vermektedir.

Sakarya osgb firmaları iş yerindeki güvenliğin sağlanmasından sorumludur. Sakarya osgb bünyesinde birçok ekip görev almaktadır. Bu ekipte en önemli görevlerden birisi de iş güvenliğidir. İş güvenli uzmanları iş yerlerinin güvenliğini sağlamakla ve tedbir almakla görevlidir. Kanun kapsamında yer alan sanayiden sayılan ve devamlı olarak “en az elli işçi çalıştırılan işyerleri” iş güvenliği uzmanı bulundurmak zorundadır. İş güvenliği uzmanları yaptıkları değerlendirme ve tedbirler sonucunda iş yerlerinin güvenliğini sağlamaktadır.  Sakarya iş güvenliği uzmanları işyerinde belirlediği yakın ve hayati tehlike oluşturan bir hususun acil müdahale gerektirmesi halinde işveren veya işveren vekilinin onayını almak kaydıyla geçici olarak işi durdurmak gibi yetkilere sahiptir. Ayrıca görevi gereği işyerinin bütün bölümlerinde iş sağlığı ve güvenliği konusunda inceleme ve araştırma yapmak, gerekli bilgi ve belgelere ulaşmak ve çalışanlarla görüşmek de iş güvenliği uzmanının sorumluluğudur.

Sakarya osgb listesi içinde bulunan firmalar iş yerlerine hem iş güvenliği uzmanı hem de işyeri hekimi temini yapmaktadır. İşyeri hekimliği eğitim programını tamamlayan ve eğitim sonunda Bakanlıkça yapılacak veya yaptırılacak sınavda başarılı olan hekimler iş yeri hekimliği yapabilmektedir. Sakarya işyeri hekimliği uzmanları özel politika gerektiren gruplar, meslek hastalığı tanısı veya ön tanısı alanlar, kronik hastalığı, madde bağımlılığı, birden fazla iş kazası geçirmiş olanlar gibi çalışanların, uygun işe yerleştirilmeleri için gerekli sağlık muayenelerini yaparak rapor düzenlemek, meslek hastalığı tanısı veya ön tanısı almış çalışanın olması durumunda kişinin çalıştığı ortamdaki diğer çalışanların sağlık muayenelerini tekrarlamak gibi görevlere sahiptir. Bulaşıcı hastalıkların kontrolü için yayılmayı önleme ve bağışıklaşma çalışmalarının yanı sıra gerekli hijyen eğitimlerini vermek, gerekli muayene ve tetkiklerinin yapılmasını sağlamak iş yeri hekimlerinin en önemli görevlerinden birisidir.

Şirketiniz ile ilgili ön çalışmayı yapıp,

en kısa sürede geri dönüş yaparak sizlerle tanışmak isteriz.

Tıklayınız