Patlamadan Korunma Dokümanı

Patlamadan Korunma Dokümanı

Patlamadan Korunma Dokümanı (PKD) nedir? 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından 20.06.2012 tarihinde yayımlanan 6331 no’lu İş Sağlığı ve Güvenliği kanunu kapsamında, 30 Nisan 2013 tarihinde yayımlanan ‘Çalışanların Patlayıcı Ortamlardan Korunması Hakkındaki Yönetmelik ‘ ile birlikte patlayıcı ortam oluşma ihtimali olan işletmelere Patlamadan Korunma Dokümanı Hazırlanması zorluluğu getirilmiştir.

Yanıcı, parlayıcı maddelerin gaz, buhar, sis ve tozlarının atmosferik şartlar altında hava ile karıştığında patlayıcı ortam oluşabileceği durumlarda, patlama olabilecek tehlikeli bölgelerin belirlenmesi ve tehlikeli bölgelerde kullanılacak ekipmanların seçilmesi, patlamanın etkilerinin azaltılması için patlamadan korunma dokümanı hazırlanması gerekmektedir.

Patlamadan korunma dokumanı hangi işyerinde hazırlanır?

 

Patlamadan korunma dokümanı ile ilgili yönetmelik;

Çalışanların Patlayıcı Ortamların Tehlikelerinden Korunması Hakkında Yönetmelik madde 10’a göre;

"İşveren, 6 ncı maddede belirtilen yükümlülüğünü yerine getirirken, ikinci fıkrada belirtilen hususların yer aldığı Patlamadan Korunma Dokümanını hazırlar."

Çalışanların Patlayıcı Ortamların Tehlikelerinden Korunması Hakkında Yönetmeliğin 6. maddesinde işverenin, İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliğine uygun risk değerlendirmesi çalışmalarını yaparken, patlayıcı ortamdan kaynaklanan özel risklerin değerlendirmesi gerektiği de belirtilmiştir.

Şirketiniz ile ilgili ön çalışmayı yapıp,

en kısa sürede geri dönüş yaparak sizlerle tanışmak isteriz.

Tıklayınız