Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi (OSGB) nedir, görevleri nelerdir?

Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi (OSGB) nedir, görevleri nelerdir?

Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi (OSGB); Çalışma ve Sosyal Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş, işyerlerine iş sağlığı ve güvenliği hizmeti veren kuruluşlardır. Bilindiği üzere; 30 Haziran 2012 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanan 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Yasası ile iki ve daha fazla çalışanı olan bütün şirketler iş güvenliği uzmanı, işyeri hekimi ve sağlık personeli bulundurmakla yükümlüdür. İşverenler bu personelleri işyeri bünyesinde kadrolu çalıştırarak ya da Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimleri (OSGB)'nden hizmet alarak bu yükümlülüklerini yerine getirebilirler. İşyerinde çalışan kişi sayısına ve işin tehlike sınıfına göre bu hizmet süresi ve kapsamı değişiklik gösterir.

Son yasal düzenlemelere göre ise OSGB'ler 1 işçinin dahi çalıştığı işyerlerine işyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanı sağlamaktadırlar.

Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimlerinin (OSGB) görevleri nelerdir?

OSGB'lerin temel görevleri şunlardır;

 

OSGB ile çalışmanın avantajları nelerdir?

- OSGB ile anlaşan işyerleri, bünyesinde iş güvenliği uzmanı, işyeri hekimi ve diğer sağlık personelini bünyesinde çalıştırmakla yükümlü olmazlar. 

- İşyerindeki personelin tüm sosyal ve güvenlik hakları işyerinin hizmet aldığı OSGB'nin sorumluluğunda olur.

- Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi, iş sağlığı ve güvenliği hizmetini tek elden yürüteceği için, iş sağlığı ve güvenliği kurulunun kararlarını uygulamak daha kolay gelir.

Şirketiniz ile ilgili ön çalışmayı yapıp,

en kısa sürede geri dönüş yaparak sizlerle tanışmak isteriz.

Tıklayınız