Mersin

Mersin

Mersin/İçel OSGB

Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi iş sağlığı ve iş güvenliği hizmetleri veren, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yetkilendirilen kuruluşlardır. Yönetmelikte belirlenen iş sağlığı hizmetlerinin kapsamında şirketlere iş yeri hekimi ve sağlık personeli tahsis etmek, iş güvenliği hizmetlerinin kapsamında ise iş güvenliği uzmanı tahsis etmek bulunmaktadır.  osgb iş yerlerine bu hizmetleri en iyi şekilde sunmak için çalışmaktadır.

İş yerlerindeki işletmeden kaynaklı kaza durumlarının artması ve çalışanların hayatını kaybetmesi neticesinde bu duruma engel olmak için önlemler alınmaya çalışılmaktadır. Bu kapsamda Bakanlık tarafından OSGB firmaları görevlendirilmiştir.  Mersin osgb firmaları da iş yerindeki güvenlik ve sağlık durumunu en üst seviyeye çıkarmak için çalışmaktadır.

osgb iş yeri güvenliğini ve sağlığını sağlamak için iş yerlerine bu kapsamda ekipler yönlendirmektedir.  İşyeri hekimliği çalışanların sağlık gözetimi ve çalışma ortamının gözetimi ile ilgili işverene rehberlik yapmakla, işyerinde çalışanların sağlığının geliştirilmesi amacıyla gerekli aktiviteler konusunda işverene tavsiyelerde bulunmakla, gece postaları da dâhil olmak üzere çalışanların sağlık gözetimini yapmakla yükümlüdür. Ayrıca iş yeri hekimlerinin sağlık gözetimi kapsamında yapılacak işe giriş ve periyodik muayeneler ve tetkikler ile ilgili olarak çalışanları bilgilendirmek ve onların rızasını almak, çalışanların yapacakları işe uygun olduklarını belirten işe giriş ve periyodik sağlık muayenesi ile gerekli tetkiklerin sonuçlarını örneğe uygun olarak düzenlemek ve işyerinde muhafaza etmek gibi görevleri de bulunmaktadır. osgb firmaları Mersin ilindeki iş sağlığını görevlendirdiği iş yeri hekimleri ile sağlamaktadır.

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nun 6, 7 ve 8. maddeleri gereği işverenler iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini sağlamakla yükümlüdür. İş sağlığı ve güvenliği hizmetleri kapsamında yer alan diğer sağlık personeli hizmetinin aşağıda belirtilen kriterlere uygun olarak yerine getirilmesi gereklidir.

20.07.2013 tarihli ve 28713 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “İşyeri Hekimi ve Diğer Sağlık Personelinin Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik diğer sağlık personeli hizmeti ile ilgili esasları belirlemiştir. Diğer sağlık personeli, iş sağlığı ve güvenliği hizmetleri kapsamında aşağıdaki görevleri yapmakla yükümlüdür.

 

Hastalıkların her geçen gün artması ve çalışanların, iş yerlerinin hijyen şartları, kötü ve olumsuz çalışma koşullarından etkilenmesi sonucu meslek hastalıkları gün yüzüne çıkmaktadır. İşin devamı süresince periyodik olarak, bedence çalışanların ortalama en az yılda bir çalıştıkları işlere elverişli ve dayanıklı olduklarına dair sağlık tetkiklerinin yapılması gerekmektedir. Bunun için işletmelerde işyeri hekimliği uygulaması zorunlu hale getirilmiştir. Ezel OSGB firması bu görevi de en iyi şekilde yerine getirmektedir.

Tam süreli işyeri hekiminin görevlendirildiği işyerlerinde, diğer sağlık personeli görevlendirilmesi şartı aranmaz. Ancak, iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin daha etkin sunulması amacıyla bu işyerlerinde, işyeri hekiminin talebi ve işverenin uygun görmesi halinde diğer sağlık personeli görevlendirilebilir.
Diğer sağlık personeli olarak, Bakanlıkça belgelendirilmiş hemşire, sağlık memuru, acil tıp teknisyeni ve çevre sağlığı teknisyeni diplomasına sahip olan kişiler ile Bakanlıkça verilen işyeri hemşireliği belgesine sahip kişileri görev yapabilir.

İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimleri

 

İş Güvenliği kanununa bağlı olarak 15.05.2013/28648 Tarih/sayılı Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik kapsamında tüm çalışanların İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili olarak aşağıda belirtilen konularda işveren tarafından eğitim aldırılmaları zorunludur. Mersin Osgb listesi içinde bulunan firmalar bu ihtiyaca hizmet etmektedir.

Eğitimlerin amacı iş kazalarını ve meslek hastalıklarını en alt seviyeye indirmek, işverenin, ve çalışanların maddi ve manevi zararlardan korunmasını sağlamaktır. Bu eğitimler işyerinin tehlike sınıfına faaliyetlerine bağlı olarak verilmektedir.

 

 

İş Güvenliği Eğitimleri

İş Sağlığı Eğitimleri

Tüm bu hizmetler osgb fiyat listesi dahilinde osgb firmaları tarafından iş yeri sahiplerine sunulmaktadır.

Şirketiniz ile ilgili ön çalışmayı yapıp,

en kısa sürede geri dönüş yaparak sizlerle tanışmak isteriz.

Tıklayınız