Manisa

Manisa

Manisa OSGB

Manisa ortak sağlık ve güvenlik birimi yasada belirtilen esaslara uygun olarak kurulan bir kuruluş olup iş yerlerinde sağlık ve güvenlik hizmetlerinin yürütülmesinden sorumludur. Bu kapsamda birçok yetkilisiyle beraber ortak bir çalışma yürüterek iş yerlerinin en iyi hale gelebilmesi için çalışır.

Manisa osgb firmaları, iş yeri hekimi, iş güvenliği, risk değerlendirmesi, acil durum planı, yengin eğitimi, iş güvenliği eğitimleri, iş sağlığı ve güvenliği kurulu olarak birçok alanda hizmet vermektedir. Bu hizmetler birbiriyle paralel olarak yürütülmekte ve bu bünyede bulunan yetkililer her daim güvenliği sağlamak ve tedbir almak için çalışmaktadır. OSGB tarafından görevlendirilen işyeri hekimi, iş güvenliği uzmanı, sağlık personeli düzenli olarak koordinatörler tarafından denetlenerek, çalışandan kaynaklanabilecek hatalar ortadan kaldırılmaya çalışılmaktadır.  Manisa osgb işletme körlüğünün ortadan kaldırılmasını sağlayarak, deneyimli bir kadro tarafından eksikler ve gerekliliklerin rapor halinde sunulmasını sağlamaktadır. Bu raporlar kapsamında gerekli önlemler alınmakta ve iş yerinde güvenli bir ortam oluşturulmaktadır. İş yerinden kaynaklı kazaların en aza indirilmesi için çaba gösterilmektedir.

Şirkette bulunan eksikliklerin giderilmesi için Manisa osgb listesi size sunulmaktadır. Bu doğrultuda iş yeri sahipleri eksikleri ve alınması gereken önlemleri daha net görmektedir. İşçilerin sağlık gözetimine ve çalışma ortamının gözetimine ait bütün bilgiler işveren adına kayıt altına alınarak, saklanacak ve gerekli istatistikler OSGB ekibi tarafından oluşturulacaktır.

Manisa işyeri hekimliği OSGB kapsamında sunulan bir hizmettir. İş yerinde iş yeri doktoru bulundurma zorunluluğu yasalarla sabitlenmiştir. Bu sayede çalışma ortamındaki genel sağlık standartları yüksekte tutulmakta ve işlerin aksamaması sağlanmaktadır. Çalışan sağlığını gözeten her türlü uygulama hizmet kapsamında yer almaktadır.

Manisa iş güvenliği ortak sağlık ve güvenlik birimi ilk  yardım ve  acil  müdahale için,  işyerlerinde  kaza,  yangın, doğal  afetler gibi acil  müdahale  gerektiren durumlar için acil durum planlarının hazırlanmasını, ilkyardım ve acil müdahale bakımından yapılması gerekenleri, uygulamaları organize eder, yürütür ve ilgili diğer birim, kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapar.

Şirketiniz ile ilgili ön çalışmayı yapıp,

en kısa sürede geri dönüş yaparak sizlerle tanışmak isteriz.

Tıklayınız