Lüleburgaz

Lüleburgaz

Lüleburgaz OSGB

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yetkilendirilen Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimleri; en az bir iş yeri hekimi, bir iş güvenliği uzmanı ve bir diğer sağlık personelinden oluşur. İş yerlerinin dışında kurulan bu birimler, sahip olduğu donanım ve personel ile bu iş yerlerine iş sağlığı ve güvenliği hizmetini sağlamak üzere faaliyet gösterirler. Aynı şekilde Lüleburgaz OSGB de iş sağlığı ve güvenliği hizmetini sunmaktadır.

Lüleburgaz OSGB firmalarının ana görevi iş yerlerinde sağlıklı ve güvenli çalışma ortamıdır. Bu amaçla, iş yerinde sağlık ve güvenlikle ilgili oluşabilecek risklere karşı koruyucu, önleyici ve düzeltici faaliyetlerin tamamını kapsayacak şekilde, çalışma ortamının gözetimi konusunda işverene rehberlik yapar, öneriler hazırlar ve onayına sunar. Ayrıca çalışanların sağlığını korumak amaçlı sağlık gözetiminin uygulanması da Lüleburgaz Ortak Sağlık ve Güvenlik Biriminin sorumluluğundadır.

İş güvenliği konusunda iç yönetmeliklerin hazırlanması, mevzuat gereği eğitimlerin verilmesi, çalışma talimatlarının, acil durum planlarının, önleyici ve düzeltici faaliyetlerin hazırlanması ve uygulanmasının sağlanması gibi hizmetleri Lüleburgaz iş güvenliği sağlamaktadır. Diğer yandan, çalışanların iş sağlığı ve güvenliği konusundaki eğitimleri ve bilgilendirilmeleri ile ilgili planlama yaparak işverenin onayına sunmak da görevleri arasındadır. İş güvenliği birimleri ayrıca; iş yerlerinde oluşabilecek kaza, yangın, doğal afet gibi acil müdahale gerektiren durumların belirlenmesi, bu konuda acil durum planlarının hazırlanması ve ilk yardım müdahalesi için gerekli uygulamaların organizasyonu gibi hizmetleri de sunmaktadır. 

Çalışanların sağlık kontrolleri ise Lüleburgaz iş yeri hekimliğinin hizmetleri dahilindedir. 6331 sayılı iş sağlığı ve Güvenliği kanununa göre iş yeri doktoru bulundurma zorunluluğu kapsamında esas amaç; iş yerindeki çalışma ortamında sağlık standartlarını koruyarak faaliyete engel olunmasının önüne geçmektir. Lüleburgaz OSGB, iş yerlerinde iş güvenliğinin sağlanmasına büyük katkı sağlar ve iş güvenliği konusunda verdiği eğitimlerle işçilerin bilinçlenmesini sağlar. 

Lüleburgaz osgb listesinde yer alan firmaların hizmetleri arasında farklılıklar görülebilir, ancak iş güvenliği ekipleri yasalarla sabit görevlerini yerine getirmek için yeterli vasıflara ve gerekli donanımlara sahiptir.

Şirketiniz ile ilgili ön çalışmayı yapıp,

en kısa sürede geri dönüş yaparak sizlerle tanışmak isteriz.

Tıklayınız