Kütahya

Kütahya

Kütahya OSGB

OSGB; iş sağlığı ve güvenliği hizmetleri yönetmeliği ile tanımlanmış, her türlü iş yerine; iş yeri hekimi ve iş güvenliği uzmanı sağlayan, açılımı Ortak Sağlık Güvenlik Birimi olan kuruluştur. Bu hizmet bireysel anlaşmalar ile yapılabildiği gibi, kurumlar tarafından OSGB firmalarından hizmet alımı ile de yapılabilmektedir. Çalışacak iş yeri hekimi ve iş sağlığı ve güvenliği uzmanı sayısı; kuruluşun tehlike sınıfına ve çalışan sayısına göre belirlenerek uygun sayıda hekim ve uzman görevlendirilmektedir. İşveren belirli periyotlarla çalışanlarına sağlık taraması yaptırmakla yükümlüdür. İşveren iş sağlığı ve iş güvenliği yönünden risk değerlendirmesi yapmak ve yaptırmakla yükümlüdür. İşveren çalışanların maruz kalacakları sağlık ve güvenlik risklerini dikkate alarak, sağlık gözetimine tabi tutulmalarını sağlamakla yükümlüdür. Bu yükümlülüklerin sağlanmasında Kütahya osgb firmaları iş yeri sahiplerine yardımcı olmaktadır.

İş yerlerinde yaşanan iş yerinde kaynaklı sorunlardan dolayı birçok işçinin hayatını kaybetmesi iş sağlığı ve güvenliğinin yeterli olmadığını ortaya koymuştur. Gerekli önlemlerin alınmaması ve risk değerlendirmelerinin yapılmaması işçilerin hayatlarını tehlikeye sokabilmektedir. Bu nedenle iş yerlerinin daha güvenli hale gelmesi ve çalışanların daha rahat ortamlarda çalışabilmeleri için Bakanlık tarafından resmi olarak görevlendirilen OSGB firmaları bulunmaktadır. Kütahya ortak sağlık ve güvenlik birimi iş sağlığı ve iş güvenliği, risk değerlendirmesi, çalışma ortamı gözetimi, periyodik kontroller , çalışanların eğitimi konusunda iş yerlerine hizmet vermektedir.

İş güvenliği işletmelerin öncelikli görevi olmalıdır. Çalışanların güvenli ortamlarda çalışmaları her şeyin başında gelmektedir. Bu nedenle Kütahya iş güvenliğitedbirlerini en iyi şekilde almakta, çalıştığı ekiple bunu en iyi şekilde sağlamaktadır. Kütahya osgb iş güvenliği uzmanları sayesinde bu görevi yerine getirmektedir. İş güvenliği uzmanları; rehberlik ve danışmanlık, risk değerlendirmesi, çalışma ortamı gözetimi, eğitim, bilgilendirme ve kayıt, ilgili birimlerle iş birli gibi görevlerine üzerine alarak bunları en iyi şekilde yerine getirmektedir. Kütahya osgb listesi içinde bulunan bütün firmalar iş yerlerine iş güvenliği uzmanı temin etmek zorundadır.

OSGB bünyesinde iş yeri çalışanlarının sağlık durumlarının kontrolünü sağlamakta bulunmaktadır. Kütahya işyeri hekimliği sayesinde bu hizmetler çalışanlara sunulmaktadır.

Şirketiniz ile ilgili ön çalışmayı yapıp,

en kısa sürede geri dönüş yaparak sizlerle tanışmak isteriz.

Tıklayınız