Konya

Konya

Konya OSGB

Osgb iş sağlığı ve güvenliği hizmetleri veren, çalışma ortamının en yüksek standartlara ulaşmasını sağlayan ve yönetmelikte belirlenen iş sağlığı hizmetlerinin yürütülmesinden sorumlu olan bir kuruluştur. Konya Ortak sağlık ve güvenlik birimi periyodik kontroller, iş giriş muayeneleri, iş sağlığı, iş güvenliği, risk değerlendirmesi, çalışanların eğitimi, çalışma ortamı gözetimi, acil durum hazırlığı, kişisel koruyucu donanım hizmetleri vermektedir.

osgb firmaları işletme yükümlülüklerine dair tüm yeniliklerin takibini sağlayarak sizler adına sorumluklularınızı üstlenmektedir. Uzmanlık ve yetki sertifikası sahibi mühendis ve hekimleri ile tüm güvenlik kontrol ve uygulamaları harfiyen yerine getiren firmalar, güvenlik aksaklıklarının doğuşundan kaynaklı olası tüm sorunları henüz meydana gelmeden engellemektedir.   İş güvenliği, iç yönetmelikleri hazırlanması, yasal mevzuat gereğince alınması gerekli tüm eğitimlerin verilmesi, çalışma talimatlarının hazırlanması, acil durumlara dair planların hazırlanması, önleyici ve düzeltici faaliyetlerin hazırlanması ve uygulamaya tabi tutulması gibi hizmetleri sağlamaktadır.

İş yerinde sağlıklı bir ortam oluşturulması için osgb listesi kapsamındaki firmalar iş yerlerine gerekli hizmetleri sunmaktadır. Konya’da İşyeri doktoru bulundurma zorunluluğu yasalar ile sabit olup, uygulamadaki temel amaç çalışma ortamındaki genel sağlık standartlarını yüksekte tutarak faaliyete sekte vurulmasının önüne geçmektir.Tüm detayların standartlar dahilinde ele alındığı bu alanda, çalışan sağlığını gözetecek her türlü uygulama hizmetin türevleri kapsamında ele alınmaktadır.

Ezel OSGB evrensel vizyonu ve hukuki bilinci ile işyeri doktorluğu alanında gerekli tüm kıstaslara bağlı kalarak danışmanlık hizmeti vermektedir.

  İşyeri hekimliği kapsamında sunulan hizmetler şunlardır:

Sağlık Hizmetleri

Sağlık Muayenesi ve Raporları

Hastalıkların her geçen gün artması ve çalışanların, iş yerlerinin hijyen şartları, kötü ve olumsuz çalışma koşullarından etkilenmesi sonucu meslek hastalıkları olarak tanımlanabilecek sağlık sorunlarıyla baş başa kalmaktadırlar.İşin devamı süresince periyodik olarak, bedence çalışanların ortalama en az yılda bir çalıştıkları işlere elverişli ve dayanıklı olduklarına dair sağlık tetkiklerinin yapılması ve işe giriş muayene raporları olmadıkça işe alınmaları ve iş başı verilmeleri yasaktır. AB Uyum OSGB ile tesis edeceğiniz sözleşmeyle yasa ve yönetmeliklerin cezai yaptırımlarından korunacak ve iş kaybı yaşamayacaksınız.

Ayrıca, osgb firmaları Konya sınırları içinde bulunan işyerlerinde, işe yeni başlarken ve periyodik olarak yapılacak sağlık gözetimi ile çalışanların yaptığı işten veya işyerinden ne düzeyde zarar ve rahatsızlık görecekleri gibi hizmetleri sunmaktadır.

Sağlık Muayene ve Raporlarının Tekrarlanması

6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nun 15. Maddesine göre işveren aşağıdaki hallerde; Çalışanların sağlık muayenelerinin yapılmasını ve sağlık raporlarını hazırlanmasını zorunlu kılmaktadır.

Çalışanın iş kolu ve görevine uygun hekim muayenesi öncesinde gerekli olan sağlık tetkiklerinin ve bu tetkiklere dair uzman hekimlerimizin ilgili raporlarının işverene sunulmasından sonra, çalışanlar işyeri hekimlerinin muayenesinden geçirilerek, işletmenin ihtiyaç duyduğu işe giriş sağlık raporlarını hazırlamaktayız.

Ayrıca işe giriş veya periyodik olarak ele alınması gerekli sağlık taramaları ve raporları, Ortak Sağlık ve Güvenlik Biriminde istihdam edilen işyeri hekimleri tarafından yerine getirilmektedir.

Mevzuattaki değişimler, sürekli büyüyen ekonomimiz ve dış dünyaya açılış sürecimizde önemli bir unsur olması gereken İş Güvenliği çalışmaları osgb firmalarının uzman ekibi ve tecrübeli yönetim kadrosuyla İş Güvenliği konusunda en kaliteli hizmetleri vermektedir. İş Güvenliğiyle ilgili Uzman Temini, Risk Analizi, Eğitim, Her Türlü Ölçüm Ve Danışmanlık hizmetleri osgb tarafından sağlanmaktadır.

İşyeri tehlikeleri belirlendikten sonra hangisinin öncelikli risk taşıdığını işyeri risk haritasının çıkartılması ile tespit edilmekte ve risk değerlendirme metotlarından hangisinin kullanılacağına karar verilmektedir.

OSGB, iş kazalarının meydana getirdiği tatsız tablonun nelere mal olabileceğinin bilincinden hareketle risk değerlendirme çalışmaları kapsamında, planlama, ölçüm, analiz, kontrol ve takip işlemleri yapmaktadır. İşletmenin iştigal alanını ve çalışan görüşlerini dikkate alarak faaliyetlerine yön veren osgb firmaları

Risk analizi danışmanlığı yapmaktadır.

Risk değerlendirmesi çalışmalarının işverenler açısından faydaları;

Bütün bu hizmetler iş güvenliği sağlamak amacıyla yapılmaktadır. osgb fiyat listesi kapsamında yer alan bu hizmetler en kaliteli şekilde size sunulmaktadır.

Şirketiniz ile ilgili ön çalışmayı yapıp,

en kısa sürede geri dönüş yaparak sizlerle tanışmak isteriz.

Tıklayınız