Kocaeli

Kocaeli

Kocaeli Osgb

Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi iş sağlığı ve iş güvenliği hizmetleri veren, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yetkilendirilen kuruluşlardır. Yönetmelikte belirlenen iş sağlığı hizmetlerinin kapsamında şirketlere iş yeri hekimi ve sağlık personeli tahsis etmek, iş güvenliği hizmetlerinin kapsamında ise iş güvenliği uzmanı tahsis etmek bulunmaktadır.  Kocaeli osgb iş yerlerine bu hizmetleri en iyi şekilde sunmak için çalışmaktadır.

İş yerlerindeki işletmeden kaynaklı kaza durumlarının artması ve çalışanların hayatını kaybetmesi neticesinde bu duruma engel olmak için önlemler alınmaya çalışılmaktadır. Bu kapsamda Bakanlık tarafından OSGB firmaları görevlendirilmiştir. Kocaeli osgb firmaları da iş yerindeki güvenlik ve sağlık durumunu en üst seviyeye çıkarmak için çalışmaktadır.

Kocaeli ortak sağlık ve güvenlik birimi iş yeri güvenliğini ve sağlığını sağlamak için iş yerlerine bu kapsamda ekipler yönlendirmektedir. Kocaeli işyeri hekimliği çalışanların sağlık gözetimi ve çalışma ortamının gözetimi ile ilgili işverene rehberlik yapmakla, İşyerinde çalışanların sağlığının geliştirilmesi amacıyla gerekli aktiviteler konusunda işverene tavsiyelerde bulunmakla, gece postaları da dâhil olmak üzere çalışanların sağlık gözetimini yapmakla yükümlüdür. Ayrıca iş yeri hekimlerinin sağlık gözetimi kapsamında yapılacak işe giriş ve periyodik muayeneler ve tetkikler ile ilgili olarak çalışanları bilgilendirmek ve onların rızasını almak, çalışanların yapacakları işe uygun olduklarını belirten işe giriş ve periyodik sağlık muayenesi ile gerekli tetkiklerin sonuçlarını örneğe uygun olarak düzenlemek ve işyerinde muhafaza etmek gibi görevleri de bulunmaktadır.

Kocaeli iş güvenliği uzmanlarının işyeri bina ve eklentilerinde, çalışma metot ve şekillerinde veya iş ekipmanında çalışanlar açısından yakın ve hayati tehlike oluşturan bir husus tespit ettiğinde işverene bildirmek, gerekli tedbirler işveren tarafından alınmadığı takdirde durumu Bakanlığa rapor etmek gibi görevleri bulunmaktadır. Bu sayede iş yerindeki güvenlik önlemlerinin alınması yasal şekilde desteklenmiştir. İş yeri sahipleri bu önlemleri almadığında bununla ilgili yaptırımlar bulunmaktadır. Kocaeli osgb listesi kapsamındaki firmalarda bulunan iş güvenliği uzmanları bu görevin bilincine vararak hareket etmektedir.

Şirketiniz ile ilgili ön çalışmayı yapıp,

en kısa sürede geri dönüş yaparak sizlerle tanışmak isteriz.

Tıklayınız