Kırklareli

Kırklareli

Kırklareli Osgb

OSGB; iş sağlığı ve güvenliği hizmetleri yönetmeliği ile tanımlanmış, her türlü iş yerine; iş yeri hekimi ve iş güvenliği uzmanı sağlayan, açılımı Ortak Sağlık Güvenlik Birimi olan kuruluştur. Bu hizmet bireysel anlaşmalar ile yapılabildiği gibi, kurumlar tarafından OSGB firmalarından hizmet alımı ile de yapılabilmektedir. Çalışacak iş yeri hekimi ve iş sağlığı ve güvenliği uzmanı sayısı; kuruluşun tehlike sınıfına ve çalışan sayısına göre belirlenerek uygun sayıda hekim ve uzman görevlendirilmektedir. İşveren belirli periyotlarla çalışanlarına sağlık taraması yaptırmakla yükümlüdür. İşveren iş sağlığı ve iş güvenliği yönünden risk değerlendirmesi yapmak ve yaptırmakla yükümlüdür. İşveren çalışanların maruz kalacakları sağlık ve güvenlik risklerini dikkate alarak, sağlık gözetimine tabi tutulmalarını sağlamakla yükümlüdür. Kırklareli osgb listesi kapsamındaki bütün firmalar bu yükümlülükleri yerine getirmektedir. Kırklareli ortak sağlık ve güvenlik birimi bu kapsamda iş yeri sahiplerine hizmet sunmaktadır.

Kırklareli osgb bünyesinde en önemli görevlerden birisi iş güvenliği uzmanlarına düşmektedir. İş güvenliği uzmanlarının rehberlik ve danışmanlık, risk değerlendirmesi, çalışma ortamı gözetimi, eğitim bilgilendirme ve kayıt, ilgili birimlerle iş birliği gibi görevleri bulunmaktadır.  Kırklareli iş güvenliği uzmanları, işyerinde yapılan çalışmalar ve yapılacak değişikliklerle ilgili olarak tasarım, makine ve diğer teçhizatın durumu, bakımı, seçimi ve kullanılan maddeler de dâhil olmak üzere işin planlanması, organizasyonu ve uygulanması, kişisel koruyucu donanımların seçimi, temini, kullanımı, bakımı, muhafazası ve test edilmesi konularının, iş sağlığı ve güvenliği mevzuatına ve genel iş güvenliği kurallarına uygun olarak sürdürülmesini sağlamak için işverene tavsiyelerde bulunarak rehberlik ve danışmanlık yapmaktadır. Kırklareli osgb firmaları bu görevleri en iyi şekilde yerine getirebilecek iş güvenliği uzmanlarıyla çalışmaktadır.

İşyeri hekimlerinin sağlık gözetimi konusunda kapsamlı görevleri bulunmaktadır. İş yerinde bulunan sağlık durumlarının kontrolü ve iş sağlığı ve güvenliği, hijyen, bağımlılık yapan maddelerin kullanımının zararları, kişisel koruyucu donanımlar ve toplu korunma yöntemleri konularında eğitim vermek, eğitimin sürekliliğini sağlamak da Kırklareli işyeri hekimliği uzmanlarının görevleri arasındadır.

Şirketiniz ile ilgili ön çalışmayı yapıp,

en kısa sürede geri dönüş yaparak sizlerle tanışmak isteriz.

Tıklayınız