Kartaş Grup da iş sağlığı ve güvenliğinde Ezel OSGB'yi seçti

Kartaş Grup da iş sağlığı ve güvenliğinde Ezel OSGB'yi seçti

Tekirdağ İli Çerkezköy Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü hizmeti altında Kartaş Grup Turizm Temizlik Otomotiv San. Ve Tic. Ltd. Şti. firmasında çalışan 165 personele 24 -25.07.2017 tarihlerinde Çerkezköy Belediyesi Kent Konseyinde 6331 sayılı iş sağlığı ve güvenliği kanunu kapsamında ilk olarak işe giriş ve periyodik sağlık muayeneleri yapılmıştır. Uzman personelimiz, firmada çalışan tüm personel ile bireysel olarak ilgilenip tüm şikayetlerini dinleyerek işe giriş periyodik muayene formunu(EK– 2) eksiksiz bir şekilde hazırlamıştır. Ardından 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği kanunu kapsamında tehlike sınıfına göre (TEHLİKELİ) 12 saat olarak belirlenen, Temel İş Sağlığı ve Güvenliği Bilgilendirme ve Yasal Mevzuat Eğitimi verilerek çalışanlara iş sağlığı ve güvenliği bilinci oluşturulmaya çalışılmış ve eğitim ile ilgili aşağıdaki konular aktarılmıştır;

1. Genel konular
a) Çalışma mevzuatı ile ilgili bilgiler,
b) Çalışanların yasal hak ve sorumlulukları,
c) İş sağlığı ve güvenliği genel kuralları ve güvenlik kültürü,
ç) İşyeri temizliği ve düzeni,
d) Ergonomi,
e) Güvenlik ve sağlık işaretleri,
f) Kişisel koruyucu donanım kullanımı

2. Sağlık konuları
a) Meslek hastalıklarının sebepleri,
b) Hastalıktan korunma prensipleri ve korunma tekniklerinin uygulanması,
c) Biyolojik risk etmenleri,
ç) İlk yardım ve kurtarma

3. Teknik konular
a) Kimyasal ve fiziksel risk etmenleri,
b) Elle kaldırma ve taşıma, 
c) Parlama, patlama, yangın ve yangından korunma,
ç) İş ekipmanlarının güvenli kullanımı,
d) Ekranlı araçlarla çalışma,
e) Elektrik, tehlikeleri, riskleri ve önlemleri,
f) İş kazalarının sebepleri,
g) Kaza ve yaralanma sebepleri ile korunma prensipleri ve tekniklerinin uygulanması,
ğ) İş hijyeni

Konuları anlatılmıştır. Daha iyi bilinç oluşturmak amacıyla yukarıda belirtilen konularla ilgili görsel fotoğraflar ve videolar gösterilmiş ve izletilmiştir. Eğitimde çalışan personelin de katılımı sağlanmıştır. Bu kapsamda personellerin iş güvenliği açısından eksik gördükleri durumlar dinlenmiş ve eksik görülen, hatalı çalışma ve davranışlar hakkında personel uyarılmış, yapması gerekenler hakkında bilgi verilmiştir. Eğitim sonunda tüm personele sınav uygulanmıştır. Sınav geçme notu 70 puan olarak belirlenmiştir. Sınav sorularını dikkatli bir şekilde okuyup cevaplayan tüm personel 70 ve üzeri puan alarak sınavda başarılı sayılmıştır. Evrakları hazırlanan personele İş Sağlığı ve Güvenliği eğitim sertifikası tarafımızca düzenlenip, hak kazanan personellere takdim edilecektir.
 

Eğitimi veren: Özay YILMAZ (C Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı)

Şirketiniz ile ilgili ön çalışmayı yapıp,

en kısa sürede geri dönüş yaparak sizlerle tanışmak isteriz.

Tıklayınız