İzmir

İzmir

İzmir OSGB

Ortak sağlık ve güvenlik birimi yasal olarak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiştir.  İş yerlerinde çalışanların daha güvenli ve sağlıklı bir şekilde çalışabilmelerini sağlayan bir kuruluştur.  Bu kuruluşun içinde iş sağlığı ve güvenliği profesyonellerinden oluşan bir grup yer almaktadır. İş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini yerine getiren İzmir ortak sağlık ve güvenlik birimi en iyi şekilde hizmet vermektedir.

İş yerlerinin daha sağlıklı hale gelebilmesi ve çalışanların daha verimli çalışabilmesi için, bu ortamların en iyi hale getirilmesi gerekir. İş yeri bünyesinde çalışan işçilerin sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamına sahip olmaları gerekmektedir. İşin normal akışını aksatmamak şartıyla ve verimli bir çalışma ortamının sağlanmasına katkıda bulunmak amacıyla İzmir osgb tüm sistemleri temin etmektedir.

İşçilerin sağlıklarının kontrolü, çalışma ortamında yaşanan durumlar, işçilerin gerekli konularda eğitim ve danışmanlık alması, işçilerin bazı konularda bilgilendirilmesi, ilk yardım ve müdahale hizmetleri, kayıt ve istatistik gibi görevleri İzmir osgb firmaları tarafından yerine getirilmektedir.  Bu hizmetler en iyi şekilde sağlandığında iş yeri ortamında azami şekilde güvenlik sağlanmakta ve işçiler daha sistemli olarak çalışmaktadır.

İzmir iş güvenliği çalışma ortamının gözetimi için işyerlerinde sağlık ve güvenlik tehlikelerine karşı yürüteceği her türlü önleyici ve düzeltici faaliyetleri düzenler. İş yerlerinde oluşabilecek mevcut kaza durumlarını önceden analiz ederek bunlarla ilgili tedbirleri alır. İş yerindeki güvenliğin sağlanması çok önemlidir. Bunun önemine vararak çalışan osgb ekibi işçilerin en iyi ortamlarda çalışabilmesi için elinden geleni yapar.

İşçilerin sağlık gözetimi için ortak  sağlık güvenlik birimi işçilerin  sağlığını korumak ve geliştirmek  amacı ile işçilere verilecek her  türlü  sağlık hizmetlerini verir. İşçilerin sağlıkla ilgili bir yardıma ihtiyacı olduğunda bunu karşılanmasını sağlamak amacıyla İzmir işyeri hekimliği görev yapar. İş yerinde belirli günlerde bulunan hekimler işçilerin sağlık sorunlarını gidermeye çalışır.

İzmir osgb listesi içerisinde birçok farklı kurumdan eleman barındırır. İşçilerin oluşabilecek her türlü ihtiyacına karşı önlem alınarak iş yeri ortamı en iyi ve en güvenli hale getirilir.

Şirketiniz ile ilgili ön çalışmayı yapıp,

en kısa sürede geri dönüş yaparak sizlerle tanışmak isteriz.

Tıklayınız