İstanbul

İstanbul

İstanbul OSGB

Ortak sağlık ve güvenlik birimi (OSGB): Kamu kurum ve kuruluşları, işyerlerine iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini sunmak üzere kurulan gerekli donanım ve personele sahip olan ve Bakanlıkça yetkilendirilen birimi ifade etmektedir. OSGB kurumları, kamu kurum ve kuruluşlarıyla, Türk Ticaret Kanununa göre faaliyette bulunan şirketlerin bünyelerinde yer almayıp, her biri kendi başına çalışan işletmeler olup, ilgili kanun ve yönetmeliklerle denetlenen özerk birimlerdir. İşyerlerinde sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı oluşturulmasına katkıda bulunulması amacıyla faaliyette bulunmaktadırlar. İstanbul ortak sağlık ve güvenlik birimi konusunda gelişmiş olan illerimizden birisidir. Bu kapsamda İstanbul’da faaliyet gösteren birçok firma bulunmaktadır.

İstanbul osgb firmalarının birçok görevi bulunmaktadır. İşyerlerinde sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı oluşturulmasına katkıda bulunulması amacıyla, işyerinde sağlık ve güvenlik risklerine karşı yürütülecek her türlü koruyucu, önleyici ve düzeltici faaliyeti kapsayacak şekilde, çalışma ortamı gözetimi konusunda işverene rehberlik yapılmasından ve öneriler hazırlayarak onayına sunulmasından, çalışanların sağlığını korumak ve geliştirmek amacı ile yapılacak sağlık gözetiminin uygulanmasından İstanbul osgb sorumludur. Ayrıca çalışanların iş sağlığı ve güvenliği eğitimleri ve bilgilendirilmeleri konusunda planlama yapılarak işverenin onayına sunulmasını sağlamaktadır. İşyerinde kaza, yangın, doğal afet ve bunun gibi acil müdahale gerektiren durumların belirlenmesi, acil durum planının hazırlanması, ilkyardım ve acil müdahale bakımından yapılması gereken uygulamaların organizasyonu ile ilgili diğer birim, kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapılması görevi de İstanbul osgb listesi içinde bulunan firmaların görevleri arasındadır.

İş güvenliğinin sağlanmasında büyük katkı sağlayan OSGB, yaptığı iş güvenliği eğitimleri sayesinde işçilerin de bilinçlenmesini sağlamaktadır. İstanbul iş güvenliği uzmanlarının güvenlik eğitimleri arasında, yüksekte çalışma eğitimi, iskele eğitimi, iş kazası ve mesleki hastalıklardan korunma, acil durum ve kriz yönetimi, tehlike bilinci eğitimi, ergonomi, radyasyonlu çalışmalarda iş sağlığı ve güvenliği önlemleri gibi konular bulunmaktadır.

İstanbul işyeri hekimliği de OSGB bünyesinde olup çalışanların periyodik muayenelerinin yapılması, kronik hastalıkların takibi, çalışanların sağlık testlerinin yorumlanması gibi konularda hizmet vermektedir.

Şirketiniz ile ilgili ön çalışmayı yapıp,

en kısa sürede geri dönüş yaparak sizlerle tanışmak isteriz.

Tıklayınız