İş Sağlığı ve Güvenliğinde Çalışan Temsilciliği

İş Sağlığı ve Güvenliğinde Çalışan Temsilciliği

Çalışan Temsilcisi Nedir?

Çalışan temsilcisi; iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili çalışmalara katılma, çalışmaları izleme, tehlike kaynağının yok edilmesi veya tehlikeden kaynaklanan riskin azaltılması için tedbir alınmasını isteme, tekliflerde bulunma ve benzeri konularda çalışanları temsil etmeye yetkili kişidir.

Çalışan Temsilcisi Görevleri; 

Çalışan temsilcisi tanımında geçen tüm nitelikler aynı zamanda çalışan temsilcisinin görevidir. Çalışan temsilcisinin hakları görevini yürütmesi nedeniyle kısıtlanamaz.

Çalışan Temsilcisinin Eğitimi;

Çalışan temsilcisi eğitimi  ‘Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik’ e uygun olarak iş sağlığı ve güvenliği konularında özel olarak eğitilmek üzere gerçekleşir.

Genel olarak çalışan temsilciliği;

İşletmelerde işverenler işyerlerinin değişik bölümlerinde riskler ve çalışan sayıları göz önünde bulundurarak dengeli dağılıma özen göstermek kaydıyla, çalışan temsilcisi ya da temsilcileri görevlendirir.

Sizde çalışanlar olarak işletmenizdeki çalışan temsilcilerine İş Sağlığı ve Güvenliği konularında destek olabilir ve isteklerde bulunabilirsiniz.
 

Şirketiniz ile ilgili ön çalışmayı yapıp,

en kısa sürede geri dönüş yaparak sizlerle tanışmak isteriz.

Tıklayınız