İş Güvenliği Eğitimleri

İş Güvenliği Eğitimleri

İŞ GÜVENLİĞİ EĞİTİMİ NEDİR? 

İşçilerin kazalarına uğramalarını önlemek amacı ile güvenli çalışma ortamını oluşturmak için alınması gereken tedbirlerin, çalışanlara aktarımına “İş Güvenliği Eğitimi ” denir.

İŞVEREN YÜKÜMLÜLÜKLERİ NELERDİR?

Eğitim programlarının hazırlanması ve uygulanması,

Eğitimler için uygun yer, araç ve gereçlerin temin edilmesi,

Çalışanların bu programlara katılmasının sağlanması,

Program sonunda katılanlar için katılım belgesi düzenlenmesi ‘’ işveren yükümlülükleri’’ arasındadır.

İŞ KAZALARININ ÖNLENMESİNDE EĞİTİMİN ÖNEMİ?

Belirli periyotlar ile çalışanlara aktarılan eğitimler sayesinde farkındalık yaratılmaktadır. Görsel ve yazılı sunuma dayalı bu eğitimler ile çalışanların bilinçaltı ‘’iş kazalarına’’ karşı güçlenmektedir ve ‘’güvenlik kültürü’’ oluşmaktadır. Çalışanlarında ‘’güvenlik kültürü ‘’ oluşmuş işyerlerinde iş kazaları minimize edilmiş, hatta ortadan kalkmıştır.

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ EĞİTİMLERİ NE KADAR ZAMANDA BİR TEKRARLANIR?

İş sağlığı ve güvenliği eğitimleri işyerinin tehlike sınıfına göre tekrarlanma periyotları belirlenmiştir. Bunlar;

Az tehlikeli sınıfta yer alan işyerleri için üç yılda en az bir defa,

Tehlikeli sınıfta yer alan işyerleri için iki yılda en az bir defa,

Çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerleri için yılda en az bir defa tekrarlanmalıdır.

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ EĞİTİM SÜRELERİ VE KONULARI

Eğitim süreleri;

Az tehlikeli iş yerleri için en az 8 (sekiz) saat,

Tehlikeli iş yerleri için en az 12 (on iki) saat,

Çok tehlikeli iş yerleri için en az 16 (on altı) saattir.

İş sağlığı ve güvenliği eğitimleri 3 ana başlık altında toplanmıştır. Bunlar;

Genel Konular

(Çalışma mevzuatı ile ilgili bilgiler, Çalışanların yasal hak ve sorumlulukları, İş sağlığı ve güvenliği genel kuralları ve güvenlik kültürü, İşyeri temizliği ve düzeni, İş kazası ve meslek hastalığından doğan hukuki sonuçlar)

Sağlık Konuları 

(Meslek hastalıklarının sebepleri, Hastalıklardan korunma ve korunma tekniklerinin uygulanması, Biyolojik risk etmenleri, İlkyardım, Ergonomi, Tütün ürünlerinin zararları ve pasif etkilenim)

Teknik Konular

(Kimyasal, fiziksel ve ergonomik risk etmenleri, Elle kaldırma ve taşıma, Parlama, patlama, yangın ve yangından korunma, İş ekipmanlarının güvenli kullanımı, Ekranlı araçlarla çalışma, Elektrik, tehlikeleri, riskleri ve önlemleri, İş kazalarının sebepleri ve korunma prensipleri ile tekniklerinin uygulanması, Güvenlik ve sağlık işaretleri,  Kişisel koruyucu donanım kullanımı,  İş sağlığı ve güvenliği genel kuralları ve güvenlik kültürü, Tahliye ve kurtarma)

Şirketiniz ile ilgili ön çalışmayı yapıp,

en kısa sürede geri dönüş yaparak sizlerle tanışmak isteriz.

Tıklayınız