FORKLİFT İLE YAPILAN ÇALIŞMALARDA İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ÖNLEMLERİ

FORKLİFT İLE YAPILAN ÇALIŞMALARDA İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ÖNLEMLERİ

 Forklift  inşaat  sektörü ve diğer pek çok sektör için kullanılan ve hepimizin mutlaka gördüğü kaldırma  taşıma aracıdır.Bu yazımızda size forklift operatörlerine sunulun sağlık ve güvenlik talimatlarından bahsedeceğiz. Bu talimatlar sıfır iş kazası hedefi için çok büyük önem teşkil etmektedir.

FORKLİFT İLE YÜK TAŞIRKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

    Taşınan yük dengeli olmalı ve aşırı yük kontrol edilmelidir.

 1. Çatal arka yüksekliğini geçen yükler taşınmamalıdır. Zorunluysa bom arkaya yatırılmalı, ani duruşlar yapılmamalıdır.
 2. Yük yerden 10-15 cm yukarıda taşınmalıdır. Yük görüşü engelliyorsa, araç geri viteste kullanılmalıdır. Böylelikle;
 1. Gidiş ve manevra esnasında çatallar aşağı yukarı hareket ettirilmemelidir.
 2. Atölye içinde 10 km, dışarıda ise 20 km hız sınırı aşılmamalıdır.
 3. Forklift operatörleri yanlarına kesinlikle yolcu almamalıdır.
 4. Yük ağırsa forkliftin arkasının havaya kalkmaması için ilave ağırlık konulmamalı, insan bindirerek denge sağlanmamalıdır.
 5. Uzun ve geniş yükler taşınırken tehlikeli virajlarda yayalarla karşılaşıldığında yavaşlanmalı, çarpmamaya dikkat edilmelidir.
 6. Yerdeki kasis ve çukurlara, gelişi güzel bırakılmış malzeme ve hava hortumlarına dikkat edilmelidir.
 7. Giriş çıkış kapılarından ve köşelerden geçerken yavaşlanmalı, ani bir araç veya şahsın çıkabileceğini unutulmamalıdır. Geçişin müsait olduğuna emin olunduktan sonra, gerektiğinde korna çalarak ikaz edilmelidir.
 8. Şoför kabininden dışarıya kol ve bacak sarkıtılmamalıdır.
 9. İnişlerde forklift çok yavaş kullanılmalı rampa bitiminde palet bıçaklarının yere çapmamasına dikkat edilmelidir. Eğim %5 den fazla ise geri geri gidilmelidir.
 10. Meyilli inişlerde yükün dengeli olmalı, gerekirse yük bağlatılmalıdır.
 11. İnişlerde aşırı yük yüklenmemeli, ani frenleme yapılmamalıdır.
 12. Tehlikeli görülen hallerde çevreden yardım istenmelidir.
 13. Yükleme ve boşaltma esnasında forklift çevresine yabancıların girmesine müsaade edilmemelidir.
 14. Kamyon ve tır yüklenmesinde bir başka kişiden işaretle destek alınmalıdır
 15. Meyilli bir yolda yük taşırken araç inişte geri, çıkışta ileri viteste kullanılmalıdır.
 16. Yükü kaldırıp indirirken bom daima dik veya geriye (Arkaya) yatık durumda tutulmalıdır.
 17. Geniş yükleri taşırken daha dikkatli olunmalıdır.
 18. Aracı kullanırken gösteri yapılmamalıdır.
 19. Araçla palet duvar gibi bir engel arasında çalışan biri varsa o kişi oradan uzaklaşmalıdır.
 20. Çatallar araç yüksüzken yere değmeyecek ve sürtünmeyecek kadar aşağıda olmalıdır.
 21. Çatallar yukarıda iken hiçbir zaman altından birinin geçmesine veya altında çalışmasına izin verilmemelidir.
 22. Yük görüşü kapatıyor ise araç geri vitesle kullanılmalıdır.
 23. Forkliftin yakıt sisteminde herhangi bir kaçak varsa forklift kesinlikle kullanılmamalıdır.
 24. Forklift bozuk yollarda, gevşek, yağlı ve ıslak zeminde kullanılmamalıdır. Kaygan ve ıslak zeminde mutlaka yavaşlanmalıdır.
 25. Hatalı istiflenmiş yükleri düzeltmek ve yerleştirmek için araç buldozer gibi kullanılmamalıdır.
 26. Eğimli yerlerde sağa veya sola döndürülmemeli, daima ileri veya geri kullanılmalıdır.
 27. Araç yağlı veya ıslak ellerle kullanılmamalıdır.
 28. Asansöre yük yerleştirirken;
 1. Forkliftin geçtiği yollardaki kablo taşıyıcıları, kapı yükseklikleri gibi üst engellere bomun çarpmaması için dikkatli olunmalıdır.
 2. Zeminin yüklü veya yüksüz aracı taşıyacağından emin olunmalıdır.
 3. Eğer forkliftle bir kişi yukarı kaldırılacaksa,

Şirketiniz ile ilgili ön çalışmayı yapıp,

en kısa sürede geri dönüş yaparak sizlerle tanışmak isteriz.

Tıklayınız