Edirne

Edirne

Edirne OSGB

Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi (OSGB) Resmi Gazete’de yayınlanan İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliğinde belirtildiği üzere iş sağlığı ve iş güvenliği hizmetleri veren, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yetkilendirilen kuruluşlardır.  Bu kuruluşlar iş sağlığı hizmetlerinin en iyi şekilde yerine getirilmesini sağlamaktadırlar. Bu kapsamda OSGB bünyesinde en az bir iş yeri hekimi, en az bir iş yeri güvenliği uzmanı, en az bir diğer sağlık personeli ve bu hizmetlerin yürütülmesinden ve kontrolünden sorumlu bir müdür görev almaktadır. Edirne osgb bunları iş yer adına gerçekleştirerek iş yerinin güvenliğini sağlamaktadır.

İş yerlerindeki işletmeden kaynaklı kaza durumlarının artması ve çalışanların hayatını kaybetmesi neticesinde bu duruma engel olmak için önlemler alınmaya çalışılmaktadır. Bu kapsamda Bakanlık tarafından OSGB firmaları görevlendirilmiştir. Edirne osgb firmaları da iş yerindeki güvenlik ve sağlık durumunu en üst seviyeye çıkarmak için çalışmaktadır.

Edirne iş güvenliği eğitim programını tamamlayan ve eğitim sonunda Bakanlıkça yapılacak veya yaptırılacak sınavda başarılı olan mimar, mühendis veya teknik elemanlara İş Güvenliği Uzmanı denilmektedir. Bu uzmanlar Edirne ortak sağlık ve güvenlik birimi içerisinde çalışmaktadır. İş Sağlığı ve güvenliği kurulu oluşturulması, kurul defterinin tutulması ve yasal bildirimlerin yapılması, çalışanlar için özlük dosyalarının hazırlanması, çalışanlara bilinçlendirme eğitimlerinin verilmesi, İlkyardım ekipmanlarının temini, yerleştirilmesi ve eğitimlerinin verilmesi, yangın ekipmanlarının temini, yerleştirilmesi ve eğitimlerinin verilmesi, gerekli uyarı levhalarının tespit edilmesi ve yerleştirilmesi, iş sağlığı ve güvenliği için yürürlükteki mevzuatın takip edilmesi, gerekli yükümlülüklerin yerine getirilmesi için öneriler yapılması, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili yeni çıkacak mevzuata  göre işverene danışmanlık gibi görevleri bulunmaktadır. Edirne osgb firmaları bu görevi en iyi şekilde yerine getirecek elemanlarla çalışmaktadır. Edirne osgb listesi olarak karşımıza çıkan bütün firmalarda kaliteli hizmetler verilmektedir.

OSGB bünyesinde iş yeri çalışanlarının sağlık durumlarının kontrolünü sağlamakta bulunmaktadır. Edirne işyeri hekimliği sayesinde bu hizmetler çalışanlara sunulmaktadır.

Şirketiniz ile ilgili ön çalışmayı yapıp,

en kısa sürede geri dönüş yaparak sizlerle tanışmak isteriz.

Tıklayınız