Denizli

Denizli

Denizli OSGB

Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi (OSGB) Resmi Gazete’de yayınlanan İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliğinde belirtildiği üzere iş sağlığı ve iş güvenliği hizmetleri veren, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yetkilendirilen kuruluşlardır.  Bu kuruluşlar iş sağlığı hizmetlerinin en iyi şekilde yerine getirilmesini sağlamaktadırlar. Bu kapsamda OSGB bünyesinde en az bir iş yeri hekimi, en az bir iş yeri güvenliği uzmanı, en az bir diğer sağlık personeli ve bu hizmetlerin yürütülmesinden ve kontrolünden sorumlu bir müdür görev almaktadır. Denizli osgb bunları iş yer adına gerçekleştirerek iş yerinin güvenliğini sağlamaktadır.

Mevzuattaki değişimler, sürekli büyüyen ekonomi ve dış dünyaya açılış sürecimizde önemli bir unsur olması gereken İş Güvenliği çalışmaları ülkemizde yeterli ilgiyi görmemekteydi. Fakat son yılarda yapılan yasal düzenlemeler sayesinde bu standartlar en iyi şekilde sağlanmaya çalışılmaktadır. Denizli iş güvenliği uzman ekibi ve tecrübeli yönetim kadrosuyla İş Güvenliği konusunda çalışma hayatında olmayı başarmıştır. İş güvenliğiyle ilgili Uzman Temini, Risk Analizi, Eğitim, Her Türlü Ölçüm Ve Danışmanlık hizmetleri en iyi şekilde yerine getirilmektedir.

İş güvenliği eğitim programını tamamlayan ve eğitim sonunda Bakanlıkça yapılacak veya yaptırılacak sınavda başarılı olan mimar, mühendis veya teknik elemanlara İş Güvenliği Uzmanı denilmektedir. Bu uzmanlar Denizli ortak sağlık ve güvenlik birimi içerisinde çalışmaktadır. İş Sağlığı ve güvenliği kurulu oluşturulması, kurul defterinin tutulması ve yasal bildirimlerin yapılması, çalışanlar için özlük dosyalarının hazırlanması, çalışanlara bilinçlendirme eğitimlerinin verilmesi, İlkyardım ekipmanlarının temini, yerleştirilmesi ve eğitimlerinin verilmesi, yangın ekipmanlarının temini, yerleştirilmesi ve eğitimlerinin verilmesi, gerekli uyarı levhalarının tespit edilmesi ve yerleştirilmesi, iş sağlığı ve güvenliği için yürürlükteki mevzuatın takip edilmesi, gerekli yükümlülüklerin yerine getirilmesi için öneriler yapılması, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili yeni çıkacak mevzuata  göre iş verene danışmanlık gibi görevleri bulunmaktadır. Denizli osgb firmaları bu görevi en iyi şekilde yerine getirecek elemanlarla çalışmaktadır. Denizli osgb listesi olarak karşımıza çıkan bütün firmalarda kaliteli hizmetler verilmektedir.

Denizli işyeri hekimliği hastaların sağlık kontrollerinin yapılmasını sağlamakta ve müdahale gerektiren durumlarda çalışanların sağlıklı hale gelmesini sağlamaktadır.

Şirketiniz ile ilgili ön çalışmayı yapıp,

en kısa sürede geri dönüş yaparak sizlerle tanışmak isteriz.

Tıklayınız