Çorlu

Çorlu

Çorlu OSGB

Ortak sağlık ve güvenlik birimi (OSGB): Kamu kurum ve kuruluşları, işyerlerine iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini sunmak üzere kurulan gerekli donanım ve personele sahip olan ve Bakanlıkça yetkilendirilen birimi ifade etmektedir. OSGB kurumları, kamu kurum ve kuruluşlarıyla, Türk Ticaret Kanununa göre faaliyette bulunan şirketlerin bünyelerinde yer almayıp, her biri kendi başına çalışan işletmeler olup, ilgili kanun ve yönetmeliklerle denetlenen özerk birimlerdir. İşyerlerinde sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı oluşturulmasına katkıda bulunulması amacıyla faaliyette bulunmaktadırlar.

Çorlu ortak sağlık ve güvenlik birimi periyodik kontroller, işe giriş muayeneleri, iş sağlığı ve güvenliği, risk değerlendirmesi, çalışanların eğitimi, çalışma ortamı gözetimi, acil durum hazırlığı, kişisel koruyucu donanım gibi konularda iş yerlerine hizmet vermektedir.

Çorlu osgb firmaları, iş yeri hekimi, iş güvenliği, risk değerlendirmesi, acil durum planı, yengin eğitimi, iş güvenliği eğitimleri, iş sağlığı ve güvenliği kurulu olarak birçok alanda hizmet vermektedir. Bu hizmetler birbiriyle paralel olarak yürütülmekte ve bu bünyede bulunan yetkililer her daim güvenliği sağlamak ve tedbir almak için çalışmaktadır. OSGB tarafından görevlendirilen işyeri hekimi, iş güvenliği uzmanı, sağlık personeli düzenli olarak koordinatörler tarafından denetlenerek, çalışandan kaynaklanabilecek hatalar ortadan kaldırılmaya çalışılmaktadır.  Çorlu osgb işletme körlüğünün ortadan kaldırılmasını sağlayarak, deneyimli bir kadro tarafından eksikler ve gerekliliklerin rapor halinde sunulmasını sağlamaktadır. Bu raporlar kapsamında gerekli önlemler alınmakta ve iş yerinde güvenli bir ortam oluşturulmaktadır. İş yerinden kaynaklı kazaların en aza indirilmesi için çaba gösterilmektedir.

Osgb firmaları tarafından iş yerinde lazım olabilecek her türlü plan yapılmaktadır. Çorlu iş güvenliği uzmanlarının acil durum planını iyi şekilde oluşturmaları gerekir. Bu plan dâhilinde;

Yapılan bu esaslar sayesinde risk durumları daha net şekilde belirlenmekte ve tedbirler buna göre alınmaktadır. Çorlu osgb listesi içinde bulunan firmaların hepsi bu hizmeti sağlamaktadır.

Şirketiniz ile ilgili ön çalışmayı yapıp,

en kısa sürede geri dönüş yaparak sizlerle tanışmak isteriz.

Tıklayınız