Çanakkale

Çanakkale

Çanakkale OSGB

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca yetkilendirilen OSGB’ler; sahip olduğu donanım ve personel ile kamu kurumları, kuruluşları ve iş yerlerine iş sağlığı ve güvenliği hizmetleri sunan Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimleridir.

OSGB kurumları ilgili kanun ve yönetmeliklerle denetlenen özerk birimlerdir. Yani hiçbir kamu kurumu veya Türk Ticaret Kanununa göre faaliyet gösteren şirketlerin bünyesinde yer almadan, bu iş yerlerinin sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı oluşturmasına katkıda bulunurlar. Çanakkale ortak sağlık ve güvenlik birimi de Çanakkale’de faaliyet gösteren iş yerlerine bu hizmeti vermektedir.

Mevzuatta yapılan değişiklikler bir yana, ekonomimizin büyümeye devam etmesi ve dış dünyaya açılma sürecinde İş Güvenliği çalışmalarına ülkemizde çok önem verilmemekteydi. Ancak son yıllarda bu konuda yapılan yasal düzenlemeler, iş güvenliği konusuna belli standartlar getirdi. Bu yasal düzenlemeler dahilinde başarılı işlere imza atan Çanakkale iş güvenliği ekibi de tecrübeli yönetim kadrosu ile iş güvenliği konusunda hizmet vermeyi sürdürmektedir. İş güvenliği ile ilgili uzman temini haricinde; risk analizi, eğitim, her türlü ölçüm ve danışmanlık hizmetlerini de en iyi şekilde sunmaktadır.

Çanakkale OSGB’nin sunduğu hizmetler, iş yerinin faaliyet gösterdiği alandaki mesleki risklerin önlenmesi ve bu risklerden korunulmasına yönelik iş güvenliği ve sağlığı konusundaki çalışmaları kapsamaktadır. Bu kapsamda iş yerinin tehlike sınıfı ve çalışan sayısı da dikkate alınarak iş güvenliği uzmanı görevlendirilir. Bu iş güvenliği uzmanları Bakanlık tarafından belgelendirilmiş olan mühendis, mimar veya teknik elemanlardır.

İş güvenliği uzmanları, risk değerlendirmesi çalışması dahilinde; iş yerlerindeki tehlikelerin belirlenmesi ve bu tehlikeleri riske dönüştüren faktörler ile tehlikeden kaynaklı risklerin analizini ve derecelendirilmesini sağlar ve kontrol tedbirlerinin kararlaştırılması amacıyla gerekli çalışmaları yapar.

Çanakkale OSGB listesinde bulunan firmalarda ise söz konusu bu çalışmaları gerçekleştiren iş güvenliği uzmanları bulunmaktadır. Çanakkale OSGB firmaları bu görevleri en iyi şekilde yerine getirmek için faaliyet göstermektedir.

Çanakkale iş yeri hekimliği ise iş yerindeki çalışanların sağlık bakımından gözetimini yapmakta, hastaların sağlık kontrollerinin yapılmasını sağlamakta ve müdahale gerektiren durumlarda çalışanların sağlıklı hale gelmesini sağlamaktadır.

Şirketiniz ile ilgili ön çalışmayı yapıp,

en kısa sürede geri dönüş yaparak sizlerle tanışmak isteriz.

Tıklayınız