Burdur

Burdur

Burdur OSGB

Ortak sağlık ve güvenlik birimi (OSGB): Kamu kurum ve kuruluşları, işyerlerine iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini sunmak üzere kurulan gerekli donanım ve personele sahip olan ve Bakanlıkça yetkilendirilen birimi ifade etmektedir. osgb firmaları, kamu kurum ve kuruluşlarıyla, Türk Ticaret Kanununa göre faaliyette bulunan şirketlerin bünyelerinde yer almayıp, her biri kendi başına çalışan işletmeler olup, ilgili kanun ve yönetmeliklerle denetlenen özerk birimlerdir. İşyerlerinde sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı oluşturulmasına katkıda bulunulması amacıyla faaliyette bulunmaktadırlar.

            osbg periyodik kontroller, işe giriş muayeneleri, iş sağlığı ve güvenliği, risk değerlendirmesi, çalışanların eğitimi, çalışma ortamı gözetimi, acil durum hazırlığı, kişisel koruyucu donanım gibi konularda iş yerlerine hizmet vermektedir.

Burdur İş yerlerinin daha sağlıklı hale gelebilmesi ve çalışanların daha verimli çalışabilmesi için, bu ortamların en iyi hale getirilmesi gerekir. İş yeri bünyesinde çalışan işçilerin sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamına sahip olmaları gerekmektedir. İşin normal akışını aksatmamak şartıyla ve verimli bir çalışma ortamının sağlanmasına katkıda bulunmak amacıyla Ezel OSGB tüm sistemleri temin etmektedir.

İşçilerin sağlıklarının kontrolü, çalışma ortamında yaşanan durumlar, işçilerin gerekli konularda eğitim ve danışmanlık alması, işçilerin bazı konularda bilgilendirilmesi, ilk yardım ve müdahale hizmetleri, kayıt ve istatistik gibi görevleri osgb firmaları Burdur da yerine getirmektedir.  Bu hizmetler en iyi şekilde sağlandığında iş yeri ortamında azami şekilde güvenlik sağlanmakta ve işçiler daha sistemli olarak çalışmaktadır.

Burdur’daki İşyerlerinin çalışma ortamı, kullanılan maddeler, iş ekipmanı ve çevre şartlarını dikkate alınarak; öncelikle çalışanın sağlığını ve güvenliğini daha sonra çevreyi koruyan Acil Durum Planı hazırlanır. İş güvenliği uzmanlarının acil durum planını iyi şekilde oluşturmaları gerekir. Bu plan dâhilinde;

Şirketiniz ile ilgili ön çalışmayı yapıp,

en kısa sürede geri dönüş yaparak sizlerle tanışmak isteriz.

Tıklayınız