Bilecik

Bilecik

Bilecik OSGB

Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimleri; işyerlerine iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini vermek üzere, işyeri dışında kurulan, gerekli donanım ve personele sahip olan ve Çalışma Bakanlığı tarafından yetkilendirilen özel kuruluşlardır. Bilecik ortak sağlık ve güvenlik birimi bu kapsamda iş yeri sahiplerine hizmet sunmaktadır.

İş Güvenliği Uzmanı, İşyeri Hekimi, Sağlık Tetkikleri vb. hizmetleri ayrı kişi ve kurumlardan almak yerine tek noktadan hizmet alabilmek OSGB’nin en önemli avantajlarından birisidir.  Bilecik osgb firmaları tarafından görevlendirilen işyeri hekimi, iş güvenliği uzmanı, sağlık personeli düzenli olarak koordinatörler tarafından denetlenerek, çalışandan kaynaklanabilecek hatalar ortadan kaldırılmaya çalışılmaktadır. İşletme körlüğünü ortadan kaldırarak, deneyimli bir kadro tarafından eksikler ve gereklilikler rapor halinde iş yeri sahibine Bilecik iş güvenliği ekibi tarafından sunulmaktadır. OSGB’ler şirketinizdeki eksikliklerin giderilmesi için uzmanlar ile çalışarak öneriler geliştirmektedir. Bu sayede iş yeri ortamı daha güvenli ve sağlıklı hale gelmektedir.

Hastalıkların her geçen gün artması ve çalışanların, iş yerlerinin hijyen şartları, kötü ve olumsuz çalışma koşullarından etkilenmesi sonucu meslek hastalıkları gün yüzüne çıkmaktadır.             İşin devamı süresince periyodik olarak, bedence çalışanların ortalama en az yılda bir çalıştıkları işlere elverişli ve dayanıklı olduklarına dair sağlık tetkiklerinin yapılması gerekmektedir. Bunun için işletmelerde işyeri hekimliği uygulaması zorunlu hale getirilmiştir. Bilecik işyeri hekimliği bu kapsamda görev yapmaktadır. Çalışanların iş sağlıklarının sağlanması için bakanlık çalışanların sağlık muayenelerinin yapılmasını ve sağlık raporlarının hazırlanmasını zorunlu kılmıştır. Bilecik osgb listesi dahilinde bulunan bütün firmalarda bu esaslara uygun olarak görev yapmakta ve işyerlerinin güvenli ve sağlıklı olmaları için çalışmaktadır.

Bilecik osgb firmaları iş yerinde sağlıklı bir ortamın sağlanması amacıyla iş yeri hekimliği hizmetlerini sağlık sorunları nedeniyle işe devamsızlık durumları ile işyerinde olabilecek sağlık tehlikeleri arasında bir ilişkinin olup olmadığını tespit etmek, gerektiğinde çalışma ortamı ile ilgili ölçümler yapılmasını planlayarak işverenin onayına sunmak ve alınan sonuçların çalışanların sağlığı yönünden değerlendirmesini yapmak da iş yeri hekiminin görevleri arasındadır.

Şirketiniz ile ilgili ön çalışmayı yapıp,

en kısa sürede geri dönüş yaparak sizlerle tanışmak isteriz.

Tıklayınız