Aydın

Aydın

Aydın OSGB

Aydın osgb iş sağlığı ve güvenliği hizmetleri veren, çalışma ortamının en yüksek standartlara ulaşmasını sağlayan ve yönetmelikte belirlenen iş sağlığı hizmetlerinin yürütülmesinden sorumlu olan bir kuruluştur.

Aydın ortak sağlık ve güvenlik birimi periyodik kontroller, iş giriş muayeneleri, iş sağlığı, iş güvenliği, risk değerlendirmesi, çalışanların eğitimi, çalışma ortamı gözetimi, acil durum hazırlığı, kişisel koruyucu donanım hizmetleri vermektedir.

Aydın osgb firmaları işletme yükümlülüklerine dair tüm yeniliklerin takibini sağlayarak sizler adına sorumluklularınızı üstlenmektedir. Uzmanlık ve yetki sertifikası sahibi mühendis ve hekimleri ile tüm güvenlik kontrol ve uygulamaları harfiyen yerine getiren firmalar, güvenlik aksaklıklarının doğuşundan kaynaklı olası tüm sorunları henüz meydana gelmeden engellemektedir.  Aydın osgb listesi kapsamında bulunan firmaların verdikleri hizmetler farklılık gösterebilmektedir. Fakat kurdukları ekipler iş güvenliğini en iyi şekilde yerine getirecek vasıflara sahiptir.

Aydın iş güvenliği, iç yönetmelikleri hazırlanması, yasal mevzuat gereğince alınması gerekli tüm eğitimlerin verilmesi, çalışma talimatlarının hazırlanması, acil durumlara dair planların hazırlanması, önleyici ve düzeltici faaliyetlerin hazırlanması ve uygulamaya tabi tutulması gibi hizmetleri sağlamaktadır.

Çalışanların sağlıklarının kontrolü için de iş yeri hekimliği uygulaması mevcuttur. İşyeri doktoru bulundurma zorunluluğu yasalar ile sabit olup, uygulamadaki temel amaç çalışma ortamındaki genel sağlık standartlarını yüksekte tutarak faaliyete sekte vurulmasının önüne geçmektir. Tüm detayların standartlar dâhilinde ele alındığı bu alanda, çalışan sağlığını gözetecek her türlü uygulama hizmetin türevleri kapsamında ele alınmaktadır. Aydın işyeri hekimliği kapsamında sunulan hizmetler şunlardır:

Şirketiniz ile ilgili ön çalışmayı yapıp,

en kısa sürede geri dönüş yaparak sizlerle tanışmak isteriz.

Tıklayınız