Antalya

Antalya

Antalya OSGB

OSGB, yasada belirtilen esaslara uygun olarak kurulan bir kuruluş olup iş yerlerinde sağlık ve güvenlik hizmetlerinin yürütülmesinden sorumludur. Bu kapsamda birçok yetkilisiyle beraber ortak bir çalışma yürüterek Antalya iş yerlerinin en iyi hale gelebilmesi için çalışmaktadır.

Antalya osgb firmaları, iş yeri hekimi, iş güvenliği, risk değerlendirmesi, acil durum planı, yangın eğitimi, iş güvenliği eğitimleri, iş sağlığı ve güvenliği kurulu olarak birçok alanda hizmet vermektedir. Bu hizmetler birbiriyle paralel olarak yürütülmekte ve bu bünyede bulunan yetkililer her daim güvenliği sağlamak ve tedbir almak için çalışmaktadır. OSGB tarafından görevlendirilen işyeri hekimi, iş güvenliği uzmanı, sağlık personeli düzenli olarak Antalya’da koordinatörler tarafından denetlenerek, çalışandan kaynaklanabilecek hatalar ortadan kaldırılmaya çalışılmaktadır.  Ezel OSGB işletme körlüğünün ortadan kaldırılmasını sağlayarak, deneyimli bir kadro tarafından eksikler ve gerekliliklerin rapor halinde sunulmasını sağlamaktadır. Bu raporlar kapsamında gerekli önlemler alınmakta ve iş yerinde güvenli bir ortam oluşturulmaktadır. İş yerinden kaynaklı kazaların en aza indirilmesi için çaba gösterilmektedir.

Şirkette bulunan eksikliklerin giderilmesi için Antalya osgb listesi içindeki firmaların hizmetleri size sunulmaktadır. Bu doğrultuda iş yeri sahipleri eksikleri ve alınması gereken önlemleri daha net görmektedir. İşçilerin sağlık gözetimine ve çalışma ortamının gözetimine ait bütün bilgiler işveren adına kayıt altına alınarak, saklanacak ve gerekli istatistikler OSGB ekibi tarafından oluşturulacaktır.

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nun 17. maddesine göre işverenler, çalışanların iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerini almasını sağlamaktadır. Bu eğitimler özellikle; işe başlamadan önce, çalışma yeri veya iş değişikliğinde, iş ekipmanının değişmesi hâlinde veya yeni teknoloji uygulanması hâlinde verilmektedir. Eğitimler, değişen ve ortaya çıkan yeni risklere uygun olarak yenilenmekte, gerektiğinde ve düzenli aralıklarla tekrarlanımaktadır.

15.05.2013 tarih ve 28648 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik” in 5. maddesine göre ise işverenler, çalışanların iş sağlığı ve güvenliği eğitimleri ile ilgili aşağıda belirtilenleri yapmakla yükümlüdür.

Şirketiniz ile ilgili ön çalışmayı yapıp,

en kısa sürede geri dönüş yaparak sizlerle tanışmak isteriz.

Tıklayınız