Ankara

Ankara

Ankara OSGB

Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimleri; işyerlerine iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini vermek üzere, işyeri dışında kurulan, gerekli donanım ve personele sahip olan ve Çalışma Bakanlığı tarafından yetkilendirilen özel kuruluşlardır. osgb bu kapsamda iş yeri sahiplerine hizmet sunmaktadır. Osgb firmalarının birçok görevi bulunmaktadır. İşyerlerinde sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı oluşturulmasına katkıda bulunulması amacıyla, işyerinde sağlık ve güvenlik risklerine karşı yürütülecek her türlü koruyucu, önleyici ve düzeltici faaliyeti kapsayacak şekilde, çalışma ortamı gözetimi konusunda işverene rehberlik yapılmasından ve öneriler hazırlayarak onayına sunulmasından, çalışanların sağlığını korumak ve geliştirmek amacı ile yapılacak sağlık gözetiminin uygulanmasından ortak osgb firmaları sorumludur. Ezel OSGB firmasından hizmet almanın avantajları aşağıda sıralanmıştır.

Osgb firmaları Ankara da yer alan iş yerlerinin iş güvenliğini sağlamakla yükümlüdür. Bu kapsamda iş yerlerinde risk analizi ve acil durum planları yapılmaktadır. 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, Ülkemizde vergi mükellefi gerçek ve tüzel tüm işletmelerde, en az bir çalışanın olduğu hallerde 01.01.2013 tarihinden itibaren Acil Durum Planının yaptırılmasını zorunlu hale getirmiştir. Acil Durum Planı: 18.06.2013 tarih ve 28681 Sayılı Yönetmelikle ele alınan bu zaruri düzenlemenin amacı; İşyerlerinde acil durum planlarının hazırlanması, önleme, koruma, tahliye, yangınla mücadele, ilk yardım ve benzeri konularda yapılması gereken çalışmalar ile bu durumların güvenli olarak yönetilmesi ve  bu konularda görevlendirilecek çalışanların belirlenmesi ile ilgili usul ve esasları düzenlemektir. Planda, işyerlerinde meydana gelebilecek acil durumlarda yapılacak iş ve işlemler dahil bilgilerin ve uygulamaya yönelik eylemlerin nerede, nasıl ve kimler tarafından uygulanacağına yer verilmiştir. Usul ve esaslar altta yer alan ana başlıkların içeriğindeki detaylarla anlatılmış, cezai yaptırımları ile yönetmeliğin atıfta bulunduğu kanunun işlerliği sağlanmıştır. Yönetmelikte ele alınan konular:

osgb listesi içinde yer alan kuruluşlar bu hizmetleri en kaliteli şekilde yerine getirmektedir. Risk Analizi (Değerlendirmesi) 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, Ülkemizde vergi mükellefi gerçek ve tüzel tüm işletmelerde, en az bir çalışanın olduğu hallerde 01.01.2013 tarihinden itibaren Risk Analizi yaptırılmasını zorunlu hale getirmiştir. Çok tehlikeli işletmelerde risk analizinin yapılmaması neticesinde iş durdurulur. İşyerinde var olan ya da dışarıdan gelebilecek tehlikelerin belirlenmesi, bu tehlikelerin riske dönüşmesine yol açan faktörler ile tehlikelerden kaynaklanan risklerin analiz edilerek derecelendirilmesi ve kontrol tedbirlerinin kararlaştırılması amacıyla yapılması gerekli çalışmaların bütününü ifade etmektedir. Risk analizi, riski kabul edilebilir düzeye indirebilmek amacıyla yapılan her türlü eylem ve tehlikeyi değerlendirme yöntemidir. Riskleri değerlendirirken tehlikenin neden olduğu olayın sonuçları ve olasılığı dikkate alınmalıdır. Bu sayede gelecekte olabilecek olaylar ve onların potansiyel sonuçları hakkında kararlar verebilir ve önlemler alabiliriz. Risk Analizinde Kaza Kavramı: Kontrolün kaybedildiği andır/durumdur. Henüz sonuçlanmamış olan, kontrolsüz olarak devam etmekte olandır. Kaza, şüphesiz ki (koşullara bağlı olarak) bir müddet sonra sonuç aşamasına ulaşacak ve belki yaralanma, belki ölüm, belki maddi hasar, belki bir çevre kirliliği, belki de bunların birkaçı ile birlikte sonlanacaktır. Belki de, herhangi bir olumsuz etkinin/zararın (yaralanma, ölüm, kirlilik, maddi hasar gibi) oluşmadığı Ucuz Atlatılmış (Nearmiss) kaza şeklinde sonuçlanacaktır. Acil durum planlarının en iyi şekilde oluşturulması, iş yerinde iş güvenliğinin en üst seviyeye çıkarılması, iş sağlığının en iyi hale getirilmesi gibi hizmetler osgb fiyat listesi kapsamında size sunulacaktır.  

Şirketiniz ile ilgili ön çalışmayı yapıp,

en kısa sürede geri dönüş yaparak sizlerle tanışmak isteriz.

Tıklayınız