Afyon

Afyon

Afyon OSGB

Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi (OSGB) Resmi Gazete’de yayınlanan İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliğinde belirtildiği üzere iş sağlığı ve iş güvenliği hizmetleri veren, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yetkilendirilen kuruluşlardır.  Bu kuruluşlar Afyon iş sağlığı hizmetlerinin en iyi şekilde yerine getirilmesini sağlamaktadırlar. Bu kapsamda OSGB bünyesinde en az bir iş yeri hekimi, en az bir iş yeri güvenliği uzmanı, en az bir diğer sağlık personeli ve bu hizmetlerin yürütülmesinden ve kontrolünden sorumlu bir müdür görev almaktadır.  osgb bunları iş yeri adına gerçekleştirerek iş yerinin güvenliğini sağlamaktadır.

İş güvenliği eğitim programını tamamlayan ve eğitim sonunda Bakanlıkça yapılacak veya yaptırılacak sınavda başarılı olan mimar, mühendis veya teknik elemanlara İş Güvenliği Uzmanı denilmektedir. Bu uzmanlar ortak sağlık ve güvenlik birimi içerisinde çalışmaktadır. İş Sağlığı ve güvenliği kurulu oluşturulması, kurul defterinin tutulması ve yasal bildirimlerin yapılması, çalışanlar için özlük dosyalarının hazırlanması, çalışanlara bilinçlendirme eğitimlerinin verilmesi, İlkyardım ekipmanlarının temini, yerleştirilmesi ve eğitimlerinin verilmesi, yangın ekipmanlarının temini, yerleştirilmesi ve eğitimlerinin verilmesi, gerekli uyarı levhalarının tespit edilmesi ve yerleştirilmesi, iş sağlığı ve güvenliği için yürürlükteki mevzuatın takip edilmesi, gerekli yükümlülüklerin yerine getirilmesi için öneriler yapılması, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili yeni çıkacak mevzuata  göre işverene danışmanlık gibi görevleri bulunmaktadır. Osgb firmaları bu görevi en iyi şekilde yerine getirecek elemanlarla çalışmaktadır. Ezel OSGB firmalara bu kapsamda en kaliteli hizmeti verip iş yerindeki gerekli görevleri üstlenmektedir.

İş yerlerindeki işletmeden kaynaklı kaza durumlarının artması ve çalışanların hayatını kaybetmesi neticesinde bu duruma engel olmak için önlemler alınmaya çalışılmaktadır. Bu kapsamda Bakanlık tarafından osgb firmaları görevlendirilmiştir. osgb firmaları Afyon ilinde iş yerindeki güvenlik ve sağlık durumunu en üst seviyeye çıkarmak için çalışmaktadır.

İş Güvenliği Kapsamında Sunulan Hizmetler:

 

İş Güvenliği Eğitimleri

İş güvenliği eğitimi 6331 sayılı kanunun 17. maddesi gereğince işveren tarafından çalışan personele verilmesi gerekli olan eğitimdir. İlgili yükümlülüğün amacı işletmelerde sağlık ile ilgili riskleri ortadan kaldırmak, personeller için güvenli bir ortam sağlamaktır. Makro düzeyde düşünüldüğünde tıbbi gerekçelere dayalı ekonomik kayıpların önüne geçilmesi ve bireylerin refahı doğrudan ilintili bir uygulamadır. Afyon osgb listesi içinde bulunan firmalar bu hizmetleri yerine getirmektedir.

İşveren ilgili hususunda deneyimli ve uzmanlaşmış kişilerden danışmanlık hizmeti alarak yükümlülüklerin yerine getirilmesini sağlamakla mesuldür. İş güvenliği eğitimi veren profesyonel yaklaşımlar sizleri yetersiz bilgiden kaynaklı ihlal durumlarından ve bu durumlardan kaynaklı yaptırımlara karşı karşıya kalmaktan koruyacaktır.

İşyerlerinde etkin bir İş Sağlığı ve Güvenliği sistemi kurulması ve sürdürülmesinde, çalışanların, yaptıkları işlerin yol açtığı tehlikeler ve bu tehlikelerin kontrol yöntemleri hakkında yeterince bilgi sahibi olması temel bir gerekliliktir. Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği alanında bilinç düzeyinin yüksek olması, işyerinde “İş Güvenliği Kültürü”nün oluşmasında, İşyerlerinde kazaların azalmasında, işyerine bağımlılığın ve iş verimliliğinin artmasında son derece önem taşımaktadır.

İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği bilincinin artmasına yönelik eğitimlerin verilmesi ve bilgilendirmeler yapılması, 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nun yayınlanması ile birlikte tüm işyerleri için zorunlu hale gelmiştir.

Eğitim konuları şunlardır:

Eğitimler Rutin Olarak Hangi Aralıklarla Tekrarlanmalıdır?

Eğitimlerin Verilmesine İlişkin İlgili Diğer Yükümlülükler Nelerdir?

Tüm bu hizmetler osgb fiyat listesi içerisinde iş yerlerine sunulmaktadır.

Şirketiniz ile ilgili ön çalışmayı yapıp,

en kısa sürede geri dönüş yaparak sizlerle tanışmak isteriz.

Tıklayınız