Acil Eylem Planı

Acil Eylem Planı

ACİL DURUM NEDİR?

Acil durum: İşyerinin tamamında veya bir kısmında meydana gelebilecek yangın, patlama, doğal afet gibi acil müdahale, mücadele, ilkyardım veya tahliye gerektiren olaylara acil durum denir.

ACİL DURUM PLANI NEDİR?

Acil durum planı: İşyerlerinde meydana gelebilecek acil durumlarda yapılacak işlemlerin, bilgilerin ve uygulamaya yönelik eylemlerin yer aldığı plandır.  İşyerlerine özgü hazırlanan acil durum eylem planında acil durumları önleme, önemli dokümanları koruma, çalışanların tahliyesi, yangınla mücadele, ilk yardım ve benzeri konularda yapılması gereken çalışmalarla birlikte bu durumların güvenli bir şekilde yönetilmesi ve  bu konularda görevlendirilecek çalışanların belirlenmesi ile ilgili usul ve esaslar bulunmaktadır.

ACİL DURUM PLANI NEDEN HAZIRLANMALIDIR?

Acil durumlarda çalışanların nasıl hareket etmeleri gerektiğini,  acil durumlara müdahale yöntemlerinin neler olduğunu bilmemeleri, çalışanların tecrübelerinin ve birbirleri arasında koordinasyonun olmaması paniğe yol açmakta ve sadece panik yüzünden bile kaza geçirebilmektedirler. Böyle bir durumda acil durumlara müdahale edebilmek de söz konusu olamamaktadır. Bu nedenle acil durumlardan önce çalışanların bilgilendirilmesi, tatbikatların periyodik olarak yapılması ve çalışanlara tecrübe kazandırılması gerekmektedir. Ayrıca,  6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, Ülkemizde vergi mükellefi gerçek ve tüzel tüm işletmelerde, en az bir çalışanın olduğu hallerde 01.01.2013 tarihinden itibaren Acil Durum Planının yaptırılmasını zorunlu hale getirmiştir. 

ACİL DURUM PLANLARI NASIL HAZIRLANIR?

Acil durum planı işyerinin fiziksel özellikleri başta olmak üzere, çalışan sayısı ve yapılan işin niteliğine göre her işyeri için özel olarak düzenlenmektedir. İşletmenin kuruluşundan itibaren öncelikle oluşabilecek acil durumlar belirlenir, devamında belirlenen acil durumların olumsuz etkilerini önleyici ve sınırlandırıcı tedbirlerin alınması, görevlendirilecek kişilerin belirlenmesi, acil durum müdahale prosedürlerinin oluşturulması, dokümantasyon, tatbikat ve acil durum planının yenilenmesi aşamaları izlenerek acil durum eylem planları hazırlanır.

Şirketiniz ile ilgili ön çalışmayı yapıp,

en kısa sürede geri dönüş yaparak sizlerle tanışmak isteriz.

Tıklayınız